Phone

Line

Wechat

Hide

ความฉลาดทางด้านอารมณ์ ทักษะที่คนเป็นผู้นำต้องมี

by | Aug 11, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

ในยุคที่มองไปทางไหนก็เจอคนเก่งเต็มไปหมด แต่สิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาในองค์กรที่เต็มไปด้วยคนเก่งคงหนีไม่พ้นเรื่อง “ความฉลาดทางด้านอารมณ์” หรือ “Emotional Intelligence” ที่นอกจากจะถูกพูดถึงในการเลี้ยงดูเด็ก ๆ ให้โตมาเป็นคนที่มี “EQ สูง” แล้ว ยังเป็นคำที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในแง่ของการเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยสร้างผู้นำที่ดีอีกด้วย
“ความฉลาดทางด้านอารมณ์” คือ ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึก และสามารถบริหารจัดการอารมณ์และการการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม เพื่อการใช้ชีวิตของตัวเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แบ่งออกเป็นหลักสำคัญ 5 ข้อ ที่เราสามารถนำไปฝึกใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

1. การรู้จักตนเอง

พื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ เราจะต้องรู้จักแล้วเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง รู้ว่าเราเป็นคนแบบไหน รู้ว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอะไร รวมถึงการแสดงออกและพฤติกรรมของเราต่อเหตุการณ์นั้นๆ และการแสดงออกทางอารมณ์ของเราส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้นำต้องมี จะเห็นว่าผู้นำที่ดีหลายๆคน นอกจากจะรู้จักเป้าหมายในการทำงานของตัวเองแล้ว ยังเป็นคนที่รู้จักตัวเองเป็นอย่างดีอีกด้วย

2. การควบคุมตัวเอง

เมื่อเรารับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเราเองแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนในการฝึกควบคุมและจัดการกับอารมณ์ตัวเอง เพราะว่าไม่มีใครสามารถใจดีใจเย็นได้ในทุกสถานการณ์หรอก เมื่อรู้แล้วว่าจะอารมณ์ขึ้นในเหตุการณ์แบบนี้ ก็ต้องเริ่มฝึกตัวเองในมีสติในการแสดงออก อย่างเช่น ผู้นำเก่งๆ ในเวลาที่ต้องเจอกับภาวะวิกฤต มักจะมีท่าทีที่นิ่งและมีสติมากๆ ไม่ต้องสืบเลยว่าพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขนาดนี้ มาจากการฝึกฝนที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันมาอย่างยาวนานแน่นอน

3. การมีแรงจูงใจ

สังเกตได้ว่าผู้นำชื่อดังหลายๆคนมักมี Passion ในการทำงานสูงมาก ซึ่งเค้าเหล่านั้นไม่ได้มีเป้าหมายเป็นเงิน หรือชื่อเสียงแล้ว แต่มันเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น เช่น Elon Musk ผู้มีเป้าหมายอยากจะพามนุษยชาติไปตั้งรกรากบนดาวอังคาร นี่เป็นเป้าหมายสำคัญที่ทำให้เค้าเป็น CEO ของบริษัทที่สร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตมากถึง 6 บริษัทพร้อมกัน ด้วย Passion ที่แรงกล้านี้ ทำให้เค้าสามารถนำพาตัวเองและพนักงานก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่ยากลำบาก ร่วมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กันคนอีกมากมายทั่วโลก ซึ่งการมีเป้าหมายใหญ่ที่ชัดเจนนี้ จะเป็นเหมือนแผนที่ที่ทำให้รู้ว่าในแต่ละวันเราควรจะทำอะไรบ้าง แม้บางสิ่งจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย อาจจะไม่ได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน แต่เมื่อเรารู้แล้วว่ามันกำลังจะพาเราไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น เราก็จะทำมันได้อย่างมีความสุข

4. การเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง หรือ Empathy

Empathy เป็นอีกหนึ่งคำยอดฮิตของคนยุคนี้ หมายถึง การรับรู้และเข้าใจไปถึงเหตุผลทั้งหมดของอารมณ์และการกระทำของเขา เรียกง่ายๆว่า ต้องรู้จัก “ฟังให้เป็น” เริ่มจากเปลี่ยนการตั้งคำถามจาก “ทำไม..เค้าทำแบบนี้” เป็น “อะไร..ทำให้เค้าทำแบบนี้” แค่คำง่ายๆแต่ทำให้การหาคำตอบต่างไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำหรือผู้บริหารควรมีเป็นอย่างมาก เพราะการนั่งบริหารอยู่บนหอคอยงาช้าง จะทำให้เราเห็นแต่เพียงภาพกว้างซะส่วนใหญ่ ไม่ได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลูกน้องหรือผู้ร่วมงานอย่างละเอียด ทำให้การแสดงออกของเราอาจจะข้ามความรู้สึกบางอย่างที่เรามองว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่กลับเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนอื่นก็ได้ Empathy จะเป็นตัวทำให้การแสดงออกของเราต่อคนอื่นแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง

5. ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

เมื่อเราได้ฝึกทักษะด้านบนทั้ง 4 ได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็จะนำมาสู่ทักษะสุดท้ายที่จำเป็นต่อการทำงานมากที่สุด นั่นก็คือ ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะผู้นำที่ดีต้องรู้จักการเข้าสังคม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน การแสดงออกของผู้นำมักจะมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้ร่วมงานอยู่แล้ว ถ้าผู้นำเป็นคนที่สื่อสารดี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ก็ย่อมจะทำให้คนในทีมเห็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตัวไปในทางเดียวกัน และสิ่งนี้เองจะส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ดึงดูดคนเก่งและดีเข้ามาในทีม เป็นผลให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไป

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN