Phone

Line

Wechat

Hide
10 เทคนิคเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง

10 เทคนิคเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง

เรื่องของความมั่นใจ บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะพัฒนา ขอแค่เรามีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามา หากเรามีมั่นใจแบบเต็มร้อยแล้ว คนที่ได้ประโยชน์ก็คือตัวเราเอง ที่จะสามารถเฉิดฉายในหน้าที่การงานของเรา จนเป็นที่น่าประทับใจของบริษัท หัวหน้างาน...
6 เทคนิคในการปรับตัว เมื่อต้องก้าวเข้าสู่สภาพแวดล้อมของที่ทำงานใหม่

6 เทคนิคในการปรับตัว เมื่อต้องก้าวเข้าสู่สภาพแวดล้อมของที่ทำงานใหม่

สำหรับการปรับตัวเมื่อต้องเริ่มงานใหม่วันแรก นอกจากการแนะนำตัวเองในที่ทำงานวันใหม่วันแรก พร้อมการสร้างภาษากายให้น่าประทับใจแก่เพื่อนร่วมงานกันแล้ว...
6 วิธีปรับเด็กใหม่ในองค์กร

6 วิธีปรับเด็กใหม่ในองค์กร

สำหรับคนวัยทำงานแล้ว การโยกย้ายทีม การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือการลาออก นั้นจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องเจอบ่อย ๆ ไม่แปลกที่ในทุกครั้งของการเริ่มต้นกับที่ทำงานใหม่นั้นจะเกิดความรู้สึกประหม่า ไม่มั่นใจเล็ก ๆ ขึ้นมาบ้าง...
แนวทางการปรับใช้วิธีการประเมินผลให้เหมาะสมกับองค์กร

แนวทางการปรับใช้วิธีการประเมินผลให้เหมาะสมกับองค์กร

การดำเนินงานของแต่ละองค์กรย่อมมีแนวทางที่แตกต่างกัน ดังนั้น การนำวิธีประเมินผลมาปรับใช้ควรเลือกให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับแต่ละองค์กร โดยแนวทางการปรับใช้มีดังนี้ 1. องค์กรขนาดใหญ่ สำหรับการประเมินผลในองค์กรขนาดใหญ่ควรมุ่งเน้นที่การบริหารภาพรวม...
สุขภาพดีเริ่มจากการจัดสรรเวลา

สุขภาพดีเริ่มจากการจัดสรรเวลา

ความเครียดกับชีวิตสุดยุ่งเหยิงเป็นของคู่กัน เมื่อเราโตขึ้นการจัดสรรเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสมจะทำให้เราไม่เครียดกับชีวิตจนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ความเครียด โรคซึมเศร้า และอาการ Burnout Syndrome...
5 วิธีการประเมินผลพนักงานปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

5 วิธีการประเมินผลพนักงานปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

การประเมินผลงาน หรือ Performance Review เป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรและพนักงานทราบถึงประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นภายในองค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีวิธีในการประเมินผลพนักงานที่แตกต่างกัน เราจึงมี5...