Phone

Line

Wechat

Hide

คําถามสัมภาษณ์งานที่ HR ควรใช้

by | Mar 5, 2024 | Uncategorized

การสัมภาษณ์งานเป็นขั้นตอนสำคัญในการเลือกบุคคลเข้าทีมขององค์กร คำถามที่ HR ควรใช้ควรเป็นคำถามที่ชัดเจน ประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของผู้สมัครต่อตำแหน่งงานและองค์กร นี่คือตัวอย่างของคำถามที่ HR อาจจะใช้:

1. บรรยายประสบการณ์การทำงานของคุณในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานนี้?

2. คุณมีความสามารถและทักษะใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้?

3. มีเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณสนใจในการเข้าร่วมทีมของเรา?

4. คุณมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับทีมหรือการนำทีมบุคคลในโปรเจคหรือกิจกรรมใดบ้าง?

5. คุณมีประสบการณ์การแก้ไขสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนหรือความขัดแย้งในที่ทำงานมาก่อนหรือไม่? และวิธีการแก้ไขของคุณคืออะไร?

6. คุณมีความสนใจในการพัฒนาตนเองในที่ทำงานไหม? มีแผนการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะใดบ้างที่คุณต้องการใช้ในองค์กรของเรา?

7. คุณมีความสามารถในการจัดการเวลาและงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายหรือไม่? และวิธีการของคุณในการจัดการกับงานที่มีกำหนดเวลาและความสำคัญต่าง ๆ คืออะไร?

8. คุณมีความสามารถในการทำงานร่วมกับบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกันหรือมีวิธีการทำงานที่แตกต่างจากคุณหรือไม่? ในกรณีที่มี วิธีการของคุณในการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้คืออะไร?

คำถามเหล่านี้ช่วยให้ HR สามารถประเมินความเหมาะสมและความพร้อมของผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้สมัครมีโอกาสในการแสดงถึงทักษะและความพร้อมของตนเองให้ได้อย่างเต็มที่ในการสัมภาษณ์ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้สมัครได้สำรวจว่าตำแหน่งงานและองค์กรนั้นเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ด้วย ในทางกลับกัน

en_USEN