Phone

Line

Wechat

Hide

ประเมินผลงานตนเองอย่างไร ให้กลายเป็นพนักงานคนเก่ง

by | Sep 7, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

เมื่อใกล้ถึงเวลาที่ต้องประเมินผลงานประจำปีของตนเอง พนักงานหลายคนจะเกิดความเครียด และรู้สึกกดดันกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น บางคนกลัวว่าผลงานที่ไม่โดดเด่นพอจะส่งผลต่อการทำงาน แต่นั่นอาจจะไม่จริงเสมอไป หากเรามีการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลงานให้มากพอ เราก็จะก้าวข้ามความกังวลใจได้ แต่ต้องทำอย่างไร จึงจะทำให้การประเมินผลงานประจำปีครั้งนี้ สามารถเปลี่ยนพนักงานคนเก่าให้กลายเป็นพนักงานคนเก่งได้

การเตรียมความพร้อมในการประเมินผลงานตนเอง ให้ลองตั้งคำถาม 3 ข้อนี้กับตัวเองดูก่อนว่า ที่ผ่านมาเราทำงานออกมาเป็นที่น่าพอใจเพียงใด แล้วเรายังพอมีเวลาให้เราสามารถปรับตัว ให้เป็นพนักงานคนเก่งได้หรือไม่

1. ผลงานที่ผ่านมาของเราดีแค่ไหน

ลองหยุดคิดแล้วถามตัวเองว่า ที่ผ่านมาเราทำงานเป็นอย่างไร? ผลงานที่ดีที่สุดคืออะไร? มีผลงานชิ้นไหนบ้างที่เราภูมิใจเป็นพิเศษ? เมื่อสามารถตอบคำถามดังกล่าวได้แล้ว ให้ลองตั้งเป้าหมายในการทำงานของปีต่อไป ว่าควรมีรูปแบบอย่างไร? โดยให้เรารวบรวมผลงานที่ดี ในปีที่ผ่านมาของเรามาเป็นแบบอย่าง แล้วนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป เพื่อให้การทำงานของเราดีขึ้นเรื่อย ๆ และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำ จะสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท แล้วตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่

2. มีงานไหนบ้างที่ทำออกมาไม่ดี

ลองฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นเกี่ยวกับงานของเรา เพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ คิดเห็นเกี่ยวกับงานของเราว่าเป็นอย่างไรบ้าง? แต่การจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั้น ให้เราเปิดใจให้กว้าง ให้คิดว่าสิ่งที่เขาพูดออกมานั้น เป็นโอกาสที่เราจะได้นำไปปรับปรุงตัว แล้วทำให้เราสามารถทำงานได้ดีขึ้น อย่าคิดว่าเพื่อนกำลังใส่ร้ายเรา หรือกำลังกล่าวถึงข้อเสียของเราอย่างไม่มีเหตุผล เมื่อรู้ว่าคนอื่นมีความเห็นเกี่ยวกับงานของเราว่าเป็นอย่างไรแล้ว ให้รวบรวมความคิดเห็นเหล่านั้น มาปรับปรุง เพื่อให้การทำงานของเราดีขึ้น

3. วางแผนที่จะทำอะไรต่อไป

แม้ว่าการทำงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จะทำให้เราเห็นภาพรวมบ้างแล้ว ว่าการทำงานของเราเป็นอย่างไร แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้าม คือ การวางแผนการทำงาน เพราะจะทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้น และมองเห็นแนวทางว่าการทำงานของเรา จะเป็นไปในทิศทางใด แม้ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลง เรายังคงทำงานในตำแหน่งเดิม แต่ควรคิดเพิ่มด้วยว่า เราจะทำอย่างไรให้งานตำแหน่งเดิมของเรามีคุณค่า และมีความหมายมากกว่าเดิม หรืออยากลองทำอะไรใหม่ ๆ เพื่อเสริมให้งานของเรามีความน่าสนใจมากขึ้น บางคนอาจจะมองไปถึง การทำงานในตำแหน่งงานใหม่ เพื่อค้นหาความหมายให้กับชีวิตการทำงานของตนเอง ว่าจริง ๆ แล้วงานแบบใดที่เหมาะกับตัวเรา

การประเมินผลงานประจำปี เป็นช่วงที่ทำให้เราได้ใช้เวลาคิดทบทวนถึงการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา เพื่อให้เราได้มีโอกาสสำรวจการทำงานของตัวเองดูว่า ทำออกมาได้ดีมากน้อยเพียงใด และยังเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้พัฒนาฝีมือในการทำงานให้ออกมาได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นการทำให้พนักงานคนเก่า ได้กลายเป็นพนักงานคนเก่ง ที่มีมาตรฐานในการทำงานที่ดีขึ้น และทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทต่อไป

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN