Phone

Line

Wechat

Hide

10 เทคนิค ปลุกพลังทีมให้ฮึกเหิมเสริมพลังทำงาน

by | May 24, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

การทำงานเป็นทีม หรือ Teamwork อาจเป็นหนึ่งในคีย์หลักที่เป็นโครงสร้างการทำงานที่สำคัญในแต่ละองค์กร เพราะงานส่วนมากไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว ยิ่งเป็นงานใหญ่ที่มีความซับซ้อน ก็ยิ่งต้องใช้แรงสมองและแรงกายของคนหลายคนเพื่อมาทำให้งานสำเร็จลุล่วงในกับเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด และเพื่อให้ทันกับโลกธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นหัวหน้าทีมควรปลุกพลังในการทำงานให้กับลูกทีมได้ตื่นตัว และรู้สึกฮึกเหิมในการทำงาน

10 เทคนิค ปลุกพลังทีมให้ฮึกเหิม

1.ตั้งเป้าหมายในการทำงานตลอดทั้งปี

หากคุณลองถามลูกทีมหลาย ๆ คนจะพบว่า บางคนแทบไม่เคยกำหนดเป้าหมาย ในการทำงานเลย หรือพูดให้ง่ายก็คือ เพียงแค่ทำงานไปวัน ๆ ในฐานะหัวหน้าทีม คุณมีหน้าที่ชักจูงลูกทีมให้กำหนดเป้าหมายการทำงานตลอดทั้งปี หรือ New Year Resolution ส่วนหนึ่งเพื่อให้พวกเขามีทิศทางในการทำงาน หรือมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในแต่ละปี เช่น กำหนดเป้าหมายในการทำงานว่าปีหน้าอยากได้รับการ Promote ตำแหน่ง เขาควรต้องเตรียมตัว และปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างในการทำงาน เพื่อให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น

2. ตั้งเป้าหมายการทำงานในแต่ละวัน

เมื่อการกำหนดเป้าหมายตลอดทั้งปีเป็นเป้าหมายใหญ่แล้ว ก็ควรมีเป้าหมายย่อย ด้วยการกำหนดเป้าหมายการทำงานในแต่ละวัน นอกเหนือไปจากทำ To-do-list แล้ว คุณควรกำหนดเป้าหมายที่ต้องการทำให้สำเร็จในแต่ละวันไว้ด้วย เช่น วันนี้ต้องส่งสรุปรายงานตลอดทั้งสัปดาห์ให้กับหัวหน้า เป็นต้น

3.สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทีม

บ่อยครั้งที่ลูกทีมของคุณจะรู้สึกขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน หรือคิดหาไอเดียสร้างสรรค์ไม่ได้ หน้าที่ของคุณคือ Cheer up จุดประกายในการสร้างแรงบันดาลใจ จะด้วยการพูดกระตุ้น หรือมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ เพื่อปลุกระดมพลัง ให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์ก็ได้ การสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทีมยังรวมไปถึงการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งแม้หลาย ๆ องค์กรจะมีการ Work from home ก็ไม่ควรละเลยการมีกิจกรรมร่วมทีมกัน จะเป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Zoom ก็ได้

4.ฝึกให้คิดบวก / มองบวก

อย่าให้ความล้มเหลวเป็นอุปสรรคในการทำงาน แล้วทำให้การทำงานต้องสะดุด ไม่อยากไปต่อ พนักงานหลายคนเมื่อเกิดทำงานผิดพลาด มักท้อใจ หรือบางคนถึงขั้นถอดใจลาออกไปเลยก็มี หากคุณเป็นหัวหน้างานแล้ว การพูดให้กำลังใจ และปรับทัศนคติจากแง่ลบ ว่าการทำงานผิดพลาดในครั้งนี้ เพื่อเป็นบทเรียนของงานที่ดีกว่าในวันข้างหน้า และไม่ผิดซ้ำอีก

5.ดึงให้ออกจาก Comfort zone

วิธีการหนึ่งที่จะปลุกกระตุ้นลูกทีมให้เกิดความฮึกเหิม ก็คือการดึงให้ออกจาก Comfort Zone ด้วยการมอบหมายงานใหม่ที่ท้าทาย ที่ยากขึ้น ที่ไม่เคยทำ เช่น ลูกทีมบางคน เคยแต่อยู่ในส่วนของการหาข้อมูล ไม่เคยทำการพรีเซนต์นำเสนอผลงานมาก่อน คุณสามารถดึงเขาออกจาก Comfort zone แล้วให้ลองทำการพรีเซนต์งาน คุณอาจค้นพบดาวดวงใหม่ ที่เก่งเรื่องการนำเสนอผลงานก็เป็นได้

6.กำหนดการทำงานที่มีความยืดหยุ่น

รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปทำให้ทุกคนต้องปรับตัว ยืดหยุ่นมากขึ้น และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นตลอดเวลา เช่น วันนี้กลับเข้าทำงานที่สำนักงานปกติ แต่วันรุ่งขึ้นอาจต้องกลับไป Work from home อีกครั้งก็เป็นได้ ฉะนั้นหัวหน้างานต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานรูปแบบใหม่ การสั่งงาน เวลาการทำงาน

7.สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและการพักผ่อน

หากคุณมีลูกทีมที่ทุ่มเทให้กับการทำงานมาก ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องส่งเสริมให้เขาแยกแยะเวลาในการทำงานและเวลาของการพักผ่อนด้วย เพราะหากทุ่มเททำงานหนักจนเกินไป สุดท้ายก็มีโอกาสเจ็บป่วยและเสียงานในท้ายที่สุด ควรพักจากการทำงาน และหันไปออกกำลังกาย หรือหากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายทำ

8.กำหนดโปรเจกต์ใหม่ ๆ ให้ลองทำ

การปลุกกระตุ้น Cheer up ที่ดีอย่างหนึ่งให้กับทีม คือการที่ทีมได้รับโปรเจกต์ใหม่ให้ต้องทำร่วมกัน คุณสามารถแบ่งกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดให้มีการระดมสมอง ประชุมรวบรวมไอเดีย และแยกย้ายลงมือทำก่อน ก่อนร่วมกันนำเสนอ

9.เปิดโอกาสให้เสนอไอเดียใหม่ ๆ

อย่าปิดกั้นไอเดียใหม่ ๆ หรือความคิดล้ำ ๆ แหวกแนว ยิ่งลูกทีมที่เป็นเจน Y และ Z ด้วยแล้ว บางไอเดียของพวกเขาอาจล้ำเสียจนคุณตามไม่ทัน อย่าเพิ่งไปปิดกั้น ให้เขานำเสนอออกมาอย่างเต็มที่ ไอเดียเหล่านี้อาจเป็นที่ถูกใจลูกค้าก็เป็นได้

10.มีรางวัลตอบแทนให้กับผลงาน

ทำดีต้องมีรางวัล การ Cheer up ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือรางวัลตอบแทน จะเป็นรูปแบบของค่าตอบแทน การเลื่อนขั้น หรือการให้สวัสดิการพิเศษก็ได้ เพราะรางวัลตอบแทนถือเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีที่สุดของคนทำงานเพื่อให้พวกเขาทุ่มทำงานอย่างเต็มที่

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN