Phone

Line

Wechat

Hide

เป็นรุ่นพี่ทั้งที สอนงานน้องอย่างไรให้ได้ใจ ได้งาน

โดย | ก.ค. 26, 2022 | Uncategorized | 0 ความคิดเห็น

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

เมื่อเวลาผ่านไป จากพนักงานรุ่นน้องก็ค่อย ๆ เติบโตขึ้นเป็นพนักงานรุ่นพี่ และแน่นอน รุ่นพี่ทุกคนก็ย่อมจะต้องมีรุ่นน้องให้ดูแล ถ้าจะบอกว่าการดูแล แนะนำงาน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานน้องใหม่ที่ประสบการณ์น้อยกว่านั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะหลายองค์กรก็มีการนำระบบนี้มาใช้ในการดูแลพนักงานใหม่ หรือทีเรียกว่า เป็นรุ่นพี่ทั้งที สอนงานน้องอย่างไรให้ได้ใจ ได้งาน แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะประสบความสำเร็จในการนำระบบพี่สอนน้องแบบนี้มาใช้ แล้วควรทำอย่างไรที่จะสอนงานรุ่นน้องอย่างไรให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งประสิทธิภาพงาน

1. มีความเป็นผู้นำ

ภาวะความเป็นผู้นำนั้นถือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นรุ่นพี่ที่จะมาสอนรุ่นน้อง การที่ได้รับเลือกเป็นรุ่นพี่ องค์กรย่อมต้องเล็งเห็นภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณอยู่ในตำแหน่งหัวหน้างาน ภาวะความเป็นผู้นำยิ่งเป็นสิ่งที่พึงมี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง ซึ่งลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี คือ คุณต้องมีความสามารถในการจัดวางแผนการทำงานได้ดี วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ ตลอดจนสามารถบริหารทีมและลูกทีม ให้เกิดประสิทธิภาพ มีความน่าเคารพนับถือในตัว รวมไปถึงสามารถถ่ายทอดงานให้ลูกทีมได้เป็นอย่างดี เพื่อทำให้รุ่นน้องรู้สึกมั่นใจและวางใจว่าสามารถพึ่งพารุ่นพี่คนนี้ได้

2. เข้าใจทิศทางขององค์กรและเนื้องานที่ทำ

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญของการเป็นรุ่นพี่ ที่ดีนั่นคือ รุ่นพี่ต้องสามารถเล่าความเป็นมาขององค์กร วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และทิศทางที่องค์กรจะก้าวไปข้างหน้า เพื่อให้รุ่นน้องรู้จักและเข้าใจทิศทางขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังต้องอธิบายรายละเอียดของเนื้องานที่รุ่นพี่รับผิดชอบอยู่ และสิ่งที่รุ่นน้องต้องรับผิดชอบต่อไปได้อย่างละเอียด รวมไปถึงพร้อมที่จะให้คำปรึกษา ตอบคำถามข้อสงสัยของรุ่นน้องได้อีกด้วย

3. พร้อมแลกเปลี่ยนความคิด และมีความคิดที่เปิดกว้าง

พนักงานรุ่นใหม่ โดยเฉพาะพนักงานที่เป็น Gen Z มักมีแนวความคิดที่ล้ำสมัย และแปลกใหม่ ซึ่งคนที่เป็นรุ่นพี่ที่ดีควรเปิดกว้างทางความคิดให้รุ่นน้องหรือพนักงานใหม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยรุ่นพี่ ควรทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ให้แนวคิดนั้นอยู่ในทิศทางที่สามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้รุ่นน้องรู้สึกมั่นใจที่จะนำเสนอความคิดใหม่ ๆ ให้กับองค์กร

4. ผลักดันและส่งเสริมลูกน้องให้ก้าวหน้า

การส่งเสริมและผลักดันให้ลูกน้องก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ต้องอาศัยวิจารณญาณที่เฉียบคม รุ่นพี่ที่ดีต้องไม่กั๊ก ไม่หวงความรู้ และพร้อมส่งเสริมลูกน้องให้เติบโตทั้งในสายงานและนอกสายงาน หากรุ่นพี่มองเห็นแววว่า รุ่นน้องไปต่อในด้านนี้แล้วรุ่ง ก็ควรให้คำแนะนำ และปูทางให้กับรุ่นน้องเพื่อผลักดันและส่งเสริมให้รุ่นน้องก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ทั้ง 4 คุณสมบัตินี้รุ่นพี่ควรมีไว้เพื่อให้การสอนงานรุ่นน้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ใจ และได้งาน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ควรให้ความสำคัญ ทั้งความใจเย็น ความยืดหยุ่นในการทำงาน การพูดให้กำลังใจ และเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับลูกทีม

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM