Phone

Line

Wechat

Hide

5 อุปสรรคในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน

by | Sep 5, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

การทำงานในองค์กรย่อมต้องอาศัยการติดต่อสื่อสาร และประสานงานระหว่างบุคลากรหน้าที่ต่าง ๆ กัน คนทำงานที่ประสบความสำเร็จนั้น การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมาก แต่บ่อยครั้งที่การสื่อสารก็กลายมาเป็นอุปสรรคในการทำงาน จากข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ลุกลามกลายเป็นปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียว

หลายคนอาจสงสัยว่าเพียงแค่การพูดคุย หรือไม่พูดคุยจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงานได้อย่างไร คนทำงานหลายคนมีศักยภาพในการแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงาน ในขณะที่หลาย ๆ คนไม่สามารถทำได้ หากปัญหาการสื่อสารในที่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน เชื่อได้เลยว่าการทำงานของเราจะมีประสิทธิภาพน้อยลง เมื่อต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม เราไม่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เพียงลำพัง เราต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย แต่ถ้าเรามีปัญหาในการสื่อสารกับคนอื่น เราก็ไม่อาจจะทำงานร่วมกับใครได้

5 เหตุผลดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสื่อสารกับผู้ร่วมงานไม่รู้เรื่อง ลองมาดูกันว่าปัญหาเหล่านั้นมีอะไรบ้าง

1. มีอคติกับเรื่องส่วนตัวของเพื่อนร่วมงาน

คนทำงานหลายคนแยกแยะไม่ได้ว่าอันไหนคือการทำงาน อันไหนคือเรื่องส่วนตัว เมื่อเกิดความรู้สึกไม่ชอบทัศนคติบางอย่างของเพื่อนร่วมงาน เราจะรู้สึกว่าไม่อยากพูดกับเขา แม้กระทั่งในเวลางานก็ตาม การที่เราเลือกที่จะไม่คุยกับเพื่อนร่วมงาน เพราะรู้สึกไม่ชอบเขา จะทำให้เราไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้ เราไม่สามารถทำใจยอมรับเพื่อนร่วมงานได้ทุกเรื่อง แต่เมื่อถึงเวลาต้องทำงาน เราก็ควรมีความเป็นมืออาชีพ ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมารวมกับเรื่องงาน

2. ไม่ยอมเปิดใจให้กว้าง

ทำงานเข้ากันไม่ได้ เป็นสิ่งที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอ เมื่อใครคนใดคนหนึ่งทำงานร่วมกับทีมไม่ได้ ปัญหานี้อาจจะเกิดจากการที่เรามีทัศนคติที่เข้ากับเขาไม่ได้ แล้วคิดไปเองว่าเขาไม่น่าจะทำงานเป็น หรือไม่สามารถทำงานเข้ากับเราได้ ซึ่งทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาของการทำงาน หากเรากำลังมีความคิดเช่นนี้ เราอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ ปัญหาของการสื่อสารในที่ทำงาน อาจไม่ได้เกิดจากเขาเพียงฝ่ายเดียว แต่อาจจะเกิดจากเราด้วยที่ไม่ยอมเปิดใจยอมรับความแตกต่าง จึงทำให้ไม่สามารถทำงานประสานกันได้

3. ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน จะทำให้เราทำงานร่วมกับคนอื่นได้ง่ายขึ้น แต่ในทางกลับกัน หากเราไม่คิดที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ก็จะยิ่งทำให้เราห่างไกลจากการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี อีกทั้งยังจะทำให้การสื่อสารภายในทีมมีน้อยลงตามไปด้วย และแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมา คือ การที่เราไม่สามารถสร้างความเข้าใจที่ดีภายในทีมได้ และไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

4. ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน

การยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น เป็นสิ่งที่จะทำให้แนวคิดในการทำงานมีความหลากหลาย และมีความเป็นเสรีทางความคิดมากขึ้น เมื่อหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของเราแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ตาม เราต้องเคารพความคิดเห็นขอเขา ไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นด้วยไปเสียทุกครั้ง แม้ว่าความคิดเห็นของเขาจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จะทำให้มีความเป็นมิตรมากยิ่งขึ้น และเป็นเพื่อนร่วมงานที่เขาอยากทำงานด้วย

5. ไม่ยอมพูดความจริง

เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากทุกครั้งที่จะต้องตักเตือนเพื่อนร่วมงานเมื่อเขาทำงานผิดพลาด เรามักจะคิดเสมอว่าการปล่อยให้เขาได้ดูแลตัวเองดีกว่าการที่เราต้องตำหนิเขา ความคิดเช่นนี้อาจไม่ถูกต้องเสมอไป เพราะนั่นเท่ากับว่าเรากำลังส่งเสริมให้เขาทำงานผิด โดยที่ไม่แนะนำวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่งเท่ากับว่าเขาและเราสื่อสารกันไม่เข้าใจ แล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันในที่สุด แล้วจะส่งผลกระทบต่อการทำงานในภายหลัง

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN