Phone

Line

Wechat

Hide

หนังสือรับรองการทำงานนั้นสำคัญฉไน

by | Mar 22, 2022 | Uncategorized | 0 comments

ตามปกติแล้วเมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลง นายจ้างมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทำงานให้กับลูกจ้าง และลูกจ้างก็มีสิทธิร้องขอหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ว่าจะสิ้นสุดสัญญาจ้างเป็นเวลานานเท่าใด แต่ก็มีนายจ้างที่บ่ายเบี่ยงไม่ออกหนังสือให้ หรือพยายามเตะถ่วงให้หนังสือรับรองการผ่านงานออกมาล่าช้าในลักษณะกลั่นแกล้ง สิ่งเหล่านี้เป็นคำถาม และเป็นเหตุการณ์ที่ใครหลาย ๆ คนเคยเจอ หรือเคยได้ยินมา แล้วตกลงเมื่อลูกจ้างลาออก นายจ้างสามารถฝ่าฝืนไม่ออกหนังสือรับรองการทำงานให้สามารถทำได้หรือไม่?

ปัญหาเหล่านี้เป็นคำถามที่ผมได้ยินอยู่เรื่อย ๆ ลูกจ้างหลายท่านที่ไม่ทราบว่าลูกจ้างสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ตนเองได้โดยการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให้มีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 14 ก็จะปล่อยผ่านไป

หนังสือรับรองการทำงานคืออะไร?

หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบผ่านงานเป็นหนังสือที่ออกโดยนายจ้าง เพื่อรับรองการทำงานของลูกจ้างเมื่อสัญญาการจ้างงานสิ้นสุดลง

หนังสือรับรองการทำงานเกิดขึ้นเมื่อไร?

หนังสือรับรองการทำงานจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญาการจ้างงานทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการลาออกโดยลูกจ้างเอง การไล่ออก เชิญออก สิ้นสุดสัญญาจ้างงานตามระยะเวลาการจ้างที่กำหนดไว้เบื้องต้น หรือนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างตามกรณีต่างๆ และไม่ว่าลูกจ้างจะทำความผิดทางวินัยร้ายแรง หรือไม่ผ่านทดลองงาน ก็ยังเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องออกเอกสารดังกล่าว

ผู้ออกหนังสือนั้นอาจเป็นนายจ้าง หรือผู้รับมอบหมายจากนายจ้าง แล้วลงนามในหนังสือ พร้อมส่งมองให้ลูกจ้าง โดยนายจ้างอาจทำสำเนาเก็บไว้อีกฉบับเพื่ออ้างอิงในกรณีที่ต้องมีการยืนยันข้อมูล

เนื้อหาอะไรที่ควรมีในหนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือรับรองการทำงานเป็นการให้ข้อมูลที่ยืนยันความถูกต้อง และมีรายละเอียดเหมือนเป็นการรับรองที่เอื้อประโยชน์ในการนำไปใช้

รายละเอียดที่ควรระบุไว้คือ

 • ตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์
 • ระยะเวลาการทำงาน
 • ลักษณะการจ้างงาน
 • จำนวนเงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ
 • อาจระบุข้อมูลการติดต่อนายจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ใช้ประกอบการพิจารณาจ้างงานพนักงานคนนั้นๆ สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้

ข้อความที่ไม่ควรระบุคือ

 • ข้อความที่จะเป็นผลร้ายแก่ลูกจ้าง
 • การกระทำความผิด
 • การถูกลงโทษทางวินัยในระหว่างการทำงาน

ประโยชน์ของหนังสือรับรองการทำงาน

 • ลูกจ้างสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครงานใหม่ โดยแสดงให้เห็นว่าผ่านมานอะไร และมีประสบการณ์อะไรมาในอดีต
 • ลูกจ้างสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครเรียนในระดับปริญญาขั้นสูง
 • ลูกจ้างใช้ประกอบการขออนุมัติกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
 • ลูกจ้างใช้ประกอบการทำธุรกรรมที่ต้องใช้หลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงาน
 • เป็นประโยชน์แก่ผู้จะจ้างงานที่จะได้ทราบประวัติการทำงานของผู้สมัครงาน

สุดท้ายนี้ ต้องย้ำว่าปกติแล้วหนังสือรับรองการทำงาน ถือเป็นข้อมูลลับและข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ไม่ควรเผยแพร่ให้บุคคลอื่นในบริษัทเห็นนะครับ เพราะมีส่วนของข้อมูลเงินเดือนที่ถูกระบุไว้ ดังนั้นการส่งมอบหนังสือให้ลูกจ้าง ควรมีการส่งมอบด้วยซองจดหมายปิดผนึก เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเห็นข้อความในหนังสือครับ

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM 

en_USEN