Phone

Line

Wechat

Hide

เหตุผลที่พนักงานใหม่ลาออกในช่วงทดลองงาน

by | Mar 5, 2024 | Uncategorized

พนักงานใหม่อาจลาออกในช่วงทดลองงานเนื่องจากเหตุผลต่างๆ ได้แก่:

  1. ไม่ตรงกับความคาดหวัง: พนักงานอาจพบว่าบรรยากาศในองค์กรหรือบทบาทงานไม่ตรงกับความคาดหวังที่มีมาก่อน ซึ่งอาจทำให้พวกเขาเสียความสนใจและตัดสินใจลาออกในช่วงทดลองงาน.
  2. ข้อกำหนดงานไม่ชัดเจน: บางครั้งอาจเกิดความสับสนเกี่ยวกับบทบาทงานหรือความรับผิดชอบของพนักงานใหม่ เนื่องจากข้อกำหนดงานไม่ชัดเจน ทำให้พวกเขารู้สึกไม่มั่นใจในการทำงานและเลือกลาออก.
  3. การเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ: บางครั้งการให้ความรู้และการฝึกงานไม่เพียงพอสำหรับการปรับตัวในบริษัท อาจทำให้พนักงานรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองและตัดสินใจลาออก.
  4. ปัญหากับบรรยากาศองค์กร: บางครั้งพนักงานอาจพบว่าบรรยากาศในองค์กรไม่เหมาะสมกับตัวเอง เช่น มีการแต่งตั้งในการทำงาน การสื่อสารที่ไม่ดี หรือความไม่พอใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น.
  5. เส้นทางอาชีพที่ไม่ชัดเจน: บางครั้งพนักงานอาจพบว่าไม่มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนในบริษัท ซึ่งอาจทำให้พวกเขารู้สึกไม่มั่นใจในการพัฒนาตนเองและตัดสินใจหาที่ทำงานใหม่ที่มีโอกาสพัฒนาอาชีพมากขึ้น.
  6. ปัญหาส่วนตัว: บางครั้งพนักงานอาจมีปัญหาส่วนตัวที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน เช่น ปัญหาครอบครัว สุขภาพที่ไม่ดี หรือปัญหาการเงิน ซึ่งอาจทำให้พวกเขาต้องลาออก.

การลาออกในช่วงทดลองงานอาจเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากพนักงานยังไม่มีความแน่ใจหรือไม่พอใจกับสถานะปัจจุบันของตนเองในองค์กรนั้นๆ และเลือกที่จะตัดสินใจลาออกเพื่อมองหาโอกาสใหม่ที่ตรงกับความต้องการและความสมพันธ์ของตนเอง.

en_USEN