Phone

Line

Wechat

Hide

7 ทักษะ เด็กจบใหม่ ติดตัวไว้ ไม่ตกงาน

by | May 4, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

ในแต่ละปีมีคนจำนวนไม่น้อยที่สำเร็จการศึกษา กำลังแรงงานออกสู่ตลาดจำนวนมาก การพิจารณารับเข้าร่วมงานในแต่ละองค์กรต่างมีปัจจัยให้พิจารณาเยอะแยะไปหมด ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนสไตล์การทำงานของหลายๆ องค์กร บ้างก็เปลี่ยนไปใช้ AI บ้างก็ให้ทำงานที่บ้านมากขึ้น แต่ถ้าน้อง ๆ ที่จบใหม่มีทักษะดี ๆ ติดตัวมาด้วย เชื่อว่าหางานแนวไหน ยื่นสมัครไปกี่ที่ ก็มีลุ้น ไม่ตกงานแน่นอน

  • ทัศนคติเชิงบวก
  • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี
  • มีความอดทน
  • มีความรับผิดชอบ
  • มีความสามารถหลากหลาย
  • สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ดี
  • ความสามารถด้านภาษา/ คอมพิวเตอร์

ติดตัวไว้ ไม่ตกงาน

1. ทัศนคติเชิงบวก                               

การมีทัศนคติเชิงบวก เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการมาก เพราะบุคคลที่มีทัศนคติเชิงบวกมักจะดึงดูดความสำเร็จเข้ามา เนื่องจากคนเหล่านั้นจะมีแต่ความคิดแง่ดี เช่น เราสามารถทำได้ เรามีความสุข เราต้องทำให้ได้ หรือเราต้องผ่านมันไปได้ เป็นต้น

2. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี

ในหลาย ๆ ครั้ง ชีวิตการทำงานก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น การสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือสถานการณ์ขับขันที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งภายในระยะเวลาที่สั้นมาก หากเราสามารถผ่านไปได้ ก็จะแสดงถึงความมีสติ ความรอบรู้ หรือแม้แต่ความเป็นผู้นำ

3. มีความอดทน

เด็กยุคใหม่อาจถูกตีตราว่าเป็นคนยุคที่มีความอดทนต่ำ ไม่มีความอดทนอดกลั้น เจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่ได้ดั่งใจ หรือไม่ทันใจก็จะเลิกล้มไป ไม่ทำ หรือลาออก อาจเป็นเพราะเด็กยุคนี้ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีที่รวดเร็วไม่มีความจำเป็นจะต้องรออะไรนาน ๆ พอเจออะไรที่ต้องรอ หรือไม่ได้ดั่งใจ ก็ล้มเลิก หรือถอดใจ

4. มีความรับผิดชอบ

เป็นสิ่งที่ทุกองค์กร ทุกคนต้องการ แต่เคล็ดลับมี 2 ข้อคือ 1. รับผิด แสดงถึงความกล้าที่จะยอบรับว่าตัวเองได้ทำผิดพลาดไป ไม่ปิดบัง พร้อมเรียนรู้ พัฒนาจากสิ่งที่พลาดพลั้ง และ2. รับชอบ คือการแสดงผลงานที่เป็นของตัวเอง แสดงถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น และความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วไป

5. มีความสามารถหลากหลาย

ในสมัยนี้คำว่า “multi-task” ดูจะมีบทบาทต่อการสรรหาบุคคลอยู่มาก การมีความสามารถที่หลากหลายนั้นทำให้เราเป็นเหมือนทรัพยากรที่มีค่ากับองค์กรมากขึ้น และอีกทางหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่พัฒนาองค์กรได้ถูกทิศถูกทางขึ้นด้วย อาทิ บทบาทของ HR ในปัจจุบันนั้น นอกจากจะเป็นผู้คัดสรร และสรรหาบุคคลแล้ว ก็ยังต้องมีความรู้ด้านการตลาด การบริหาร เพื่อที่จะสามารถสร้างกระบวนการการสรรหาที่ตอบโจทย์องค์กรมากยิ่งขึ้น

6. สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ดี

นอกจากเรื่องเนื้องานที่ต้องปฏิบัติให้ได้ดี และบรรลุตามเป้าหมายแล้ว ก็ยังมีเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในที่ทำงาน บางคนอาจมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่ เพราะแค่ทำงานได้ดี ก็คงเพียงพอแล้ว แต่หากว่าทำงานได้ดีอย่างมีความสุขนั้น น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าหรือไม่?

7. ความสามารถด้านภาษา/ คอมพิวเตอร์

แน่นอนว่าความสามารถด้านภาษา และคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ในงานปัจจุบัน ซึ่งทักษะภาษาอังกฤษนั้นยังเป็นทักษะทางภาษาอันดับ 1 ที่องค์กรต้องการ แต่หากมีภาษาที่ 2 หรือ 3 อย่างภาษาจีน หรือญี่ปุ่นร่วมด้วย ก็จะเป็นที่หมายตาของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น เฉกเช่นเดียวกับทักษะทางคอมพิวเตอร์ แค่โปรแกรม Microsoft office คงยังไม่เพียงพอ อาจจะต้องมีทักษะโปรแกรมอื่น ๆ เพิ่มเติม

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN