Phone

Line

Wechat

Hide

บริษัทจะขาดคุณไม่ได้ เพราะคุณมี 10 ทักษะนี้

by | Mar 28, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
10 ทักษะ

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ไม่ว่าจะองค์กรไหนต่างก็ต้องการคนที่มีคนที่เก่ง และมีความสามารถเข้ามาร่วมงานด้วยกันทั้งนั้น เพราะพนักงานคือส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทนั้นประสบความสำเร็จ ในฐานะคนทำงานเองการทำงาน และการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเราจำเป็นต้องสร้างทักษะใหม่ ๆ และพัฒนาต่อยอดความสามารถเดิมที่มีอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรากำลังหางาน การมีทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติที่โดดเด่นน่าสนใจ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราได้ ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงทักษะที่เกี่ยวกับเนื้องานโดยตรงเท่านั้น แต่ยังมีทักษะอื่น ๆ อีกมากมายที่บริษัทต้องการ

แล้วคุณทราบหรือไม่ว่า 10 ทักษะของคนทำงาน ที่บริษัทต้องการจากคุณมีอะไรบ้าง ไม่ต้องกังวลครับเพราะเราได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว

10 ทักษะที่บริษัทต้องการ

1. Team Work (ทำงานเป็นทีมได้ดี) การร่วมมือทำงานแบบเป็นทีมนั้นจะช่วยให้มองเห็นภาพใหญ่และปัญหาโดยรวมได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้หาคำตอบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากความคิดเห็นหลายๆ มุมมองด้วย นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทักษะการทำงานเป็นทีมกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว

2. Communication Skill (ทักษะการสื่อสาร) ในการทำงานนั้นจำเป็นต้องพูดคุยสื่อสารกันตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ผู้บริหาร รวมไปถึงลูกค้า ทักษะในการสื่อสารจะทำให้สิ่งที่ต้องการจะสื่อหรือได้รับมานั้นถูกต้องชัดเจน ตรงประเด็น และไม่ตกหล่น เพื่อให้การนำข้อมูลไปใช้ดำเนินการต่อเป็นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

3. Emotional Intelligence (ความฉลาดทางอารมณ์) การที่มีเพียงความสามารถในการทำงานอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ยังต้องรวมไปถึงความฉลาดทางอารมณ์อีกด้วย เพราะในการทำงานนั้นภาวะทางอารมณ์เองก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถควบคุมตัวเองให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นได้

4. Time Management (จัดการเวลาได้) เวลาเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ผู้ที่สามารถวางแผนและบริหารจัดการเวลาาได้จึงเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก เพราะการทำงานในบริษัทนั้นหากลำดับการจัดการเวลาผิดเพี้ยนสัก 1 คนแล้วล่ะก็ อาจส่งผลกระทบต่อทีมอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน

5. Adaptability (ความสามารถในการปรับตัว) ความสามารถในการยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวได้คือทักษะการทำงานที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะความเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ผู้ที่สามารถปรับตัวได้จะสามารถอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์และมองเห็นหนทางแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ยึดติดอยู่เสมอ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว

6. Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์) การคิดเชิงวิพากษ์เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงาน ซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์ด้วยข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ โดยจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เห็นได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่มองเพียงด้านเดียว ชั่งน้ำหนักของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ และนำมาสู่การสร้างข้อสรุปที่ดีที่สุด

7. Willing to Learn (มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้) ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ผู้ที่ไม่เรียนรู้ตามอาจถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังได้ ซึ่งผู้ที่มีทักษะนี้จะพร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ๆ จากเพื่อนร่วมงานและไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ความสามารถในการมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน

8. Leadership (ภาวะผู้นำ) ภาวะผู้นำไม่ได้เป็นทักษะที่จำเป็นเฉพาะกับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆ อย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นทักษะที่ทุกคนควรมีด้วยเช่นกัน ภาวะผู้นำในที่นี้ หมายถึง ทักษะการทำงานที่สามารถชักจูงให้ผู้อื่นโฟกัสไปที่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง พร้อมรับฟังความคิดเห็น และสามารถให้การชี้แนะเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดี

9. Service Orientation (ใจที่พร้อมบริการ)ในการทำงานบริษัทจะต้องมีการร่วมงานกับลูกค้ามากหน้าหลายตา การมีใจที่พร้อมบริการนั้นจะช่วยให้พนักงานกลายเป็นที่รักของลูกค้า สามารถประสานงานกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจ ไม่ตกหล่น ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กรในระยะยาวอีกด้วย

10. Growth Mindset (ความมุ่งมั่นที่จะเติบโต) คือสิ่งที่จะช่วยผลักดันให้บุคคลพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยจุดประสงค์ที่มุ่งมั่นจะเติบโตในตำแหน่งและหน้าที่การงาน ซึ่งจะให้ความทุ่มเทกับการทำงาน มีใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

จะฝึกฝนตนเองอย่างไร

               อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนก็อาจจะคิดหนัก เนื่องจากตัวเองมีทักษะเหล่านี้อยู่ไม่กี่ข้อ แต่ไม่ต้องกังวลครับ เพราะเราสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยเริ่มจากการเปลี่ยน Mindset และ Growth Mindset หมั่นศึกษา และฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ หรือติดตามอ่านบทความดี ๆ จากจีรังก็ได้ครับ รับรองว่าทักษะ 10 ข้อนั้น ไม่ยากเลยครับ

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN