Phone

Line

Wechat

Hide

Agenda สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการประชุม

by | Jul 12, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

ชาวออฟฟิศทุกคนล้วนเคยเข้าร่วมประชุมมาไม่มากก็น้อย ซึ่งหลายครั้งก็ต้องเจอกับการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาประชุมนานเกินไป ไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน พูดนอกประเด็น ผู้เข้าประชุมไม่เตรียมตัวมาให้พร้อม ทำให้ยิ่งตอกย้ำความคิดที่คนทั่วไปชอบพูดกันว่า การประชุมเป็นกิจกรรมที่สิ้นเปลืองเวลา ซึ่งความเป็นจริงแล้วต้องกลับไปพิจารณาว่า การประชุมที่ผ่านไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นเพราะเราแค่ไม่เคยวางแผนให้ดีเองหรือไม่ ซึ่งการวางแผนการประชุมนั้นเรามักจะเรียกกันติดปากว่า Agenda หรือ วาระการประชุม นั่นเอง

Agenda นั้นสำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องทำ

Agenda เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเห็นถึงทิศทาง และเข้าใจภาพรวมของการประชุมมากขึ้นรวมถึงยังช่วยในเรื่อง

 • กำหนดเวลาในการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทราบว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนเข้าประชุม
 • เป็น Check list ว่ามีหัวข้อไหนบ้างที่จะต้องประชุมกัน

ออกแบบ Agenda อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การออกแบบ Agenda ให้ดีนั้นไม่ใช่เพียงแค่นึกอะไรออกก็ใส่ลงไป ถ้าต้องการให้การประชุมมีประสิทธิภาพที่สุดเราต้องพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย

 • หัวข้อไหนบ้างที่ต้องอยู่ใน Agenda และเรียงลำดับความสำคัญไว้ให้ชัดเจน
 • วัตถุประสงค์หลัก เช่น ต้องการสื่อสารบางอย่าง ต้องการกระจายงาน หรือ ต้องการระดมสมอง
 • ผู้เข้าประชุม มีใครบ้างที่ต้องเข้าร่วม เลือกเฉพาะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น และถ้าใครมีหน้าที่สำคัญในที่ประชุมอย่าลืมระบุไว้ให้ชัดเจนด้วย เช่น นายเอ ต้องพรีเซนต์ ในหัวข้อ ยอดขายประจำปี
 • ลำดับการประชุม เรื่องไหนควรพูดก่อน ถ้าเป็นไปได้พยายามเรียงลำดับให้เรื่องที่เชื่อมโยงกันอยู่ติดกัน การประชุมจะได้ไหลลื่นไม่ข้ามไปข้ามมา
 • เวลาสำหรับแต่ละหัวข้อ ควรจะต้องใช้มากน้อยแค่ไหน
 • วัน เวลา สถานที่ เลือกวันเวลา
 • เคล็ดลับง่าย ๆ สำหรับมือใหม่หัดใช้ Agenda
 • ส่ง Agenda ล่วงหน้าให้ทุกคนที่มีรายชื่อเข้าประชุมและให้ทุกคนตอบกลับว่าสามารถเข้าประชุมได้หรือไม่ได้ เพื่อที่เราจะได้ทราบถึงจำนวนที่แท้จริงของผู้เข้าประชุม
 • แจ้งให้ทุกคนทราบว่า ถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถระบุและแจ้งกลับมา เพราะบางครั้งอาจจะมีบางหัวข้อที่ตกหล่นไป ซึ่งก็เหมือนเป็นการให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
 • ถ้ามีข้อมูลอะไรที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุม ให้แนบเอกสารไปด้วยเพื่อที่พวกเขาจะได้ทำความเข้าใจก่อนเข้าประชุม
 • ตั้งหัวข้อให้เห็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีหัวข้อไหนที่ต้องการระดมสมอง แทนที่จะตั้งหัวข้อว่า “การย้ายออฟฟิศ” ให้เปลี่ยนเป็น “หาข้อสรุป ข้อดีข้อเสียจากการย้ายออฟฟิศ” ผู้เข้าร่วมจะรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาต้องเตรียมตัวอย่างไร
 • ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ ไม่ควรใส่หัวข้อในการประชุมมากเกินไป เพราะยิ่งใช้เวลานานสมองก็จะยิ่งล้า ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพ และเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN