Phone

Line

Wechat

Hide

OKRs VS KPI 2 สิ่งนี้ต่างกันยังไง

by | Mar 18, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
OKRs VS KPI

“ผมทำงานดีไหมครับ Boss…..”

การตอบคำถามนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากใจสำหรับใครหลาย ๆ คน แต่แน่นอนครับ การทำงานในปัจจุบันนี้ จะให้รางวัล หรือขึ้นเงินเดือนให้จากความรู้สึกก็คงจะไม่ได้ การวัดประเมินผลพนักงานจึงก้าวเข้ามาเป็นพระเอกในการนี้เลยครับ

การวัด และประเมินผลพนักงาน ต้องบอกว่ามีหลากหลายทฤษฎีมากครับ แต่ที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้ คงหนีไม่พ้น OKRs ที่หลายๆ บริษัทกำลังให้ความสนใจ และมองว่า OKRs เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แล้ว KPI หละ คืออะไร ต้องใช้ต่อหรือพอแค่นี้ ควรใช้แบบไหนดีกว่ากัน และมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

OKRs คืออะไร??

OKRs ย่อมาจาก Objective and Key Results คือการตั้งเป้าหมายและตัววัดผลเพื่อเป็นเป้าในการบรรลุความสำเร็จโดยปกติพนักงานอาจจะมีเป้าหมายหลัก 3-5 อย่าง

KPI คืออะไร??

KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator คือการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานตามเป้าหมายต่างๆ ที่ได้วางไว้ตีค่าการทำงานของพนักงานเอามาเป็นตัวเลขชัดเจน เพื่อให้องค์กรสามารถวัดผลการทำงาน และพนักงานก็จะได้เห็นทิศทางในการพัฒนาตัวเองในอนาคต

ความแตกต่างระหว่าง OKRs และ KPI

OKRs

  • พนักงานมีส่วนร่วมหรือเป็นคนตั้งเป้าหมาย OKRs ขององค์กร
  • ท้าทายระบบการทำงานแบบเดิม และสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาจึงทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้ง่ายกว่า
  • ไม่มีผลต่อผลตอบแทนของพนักงานในแต่ละบุคคล
  • ทีมสามารถควบคุมผลลัพธ์ของ OKR ได้เพียงบางส่วน เพราะเป็นการตั้งเป้าหมายสูงไว้ก่อน
  • OKRs จะทำให้เกิด Teamwork มากกว่า ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงาน

KPI

  • เป้าหมายของตัวชี้วัดถูกตั้งขึ้นโดยองค์กรเป็นหลัก
  • ตัวชี้วัดมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เมื่อตกลงกันและจะคงระบบเดิมไว้
  • มีผลโดยตรงต่อผลตอบแทนที่พนักงานได้รับ หรือที่เราเรียกว่า Compensation KPI
  • สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ทั้งหมด เพราะจะเป็นตัวชี้วัดที่มีผลเป็นตัวเลขที่ชัดเจน
  • KPI มักจะไม่ค่อยมีการประสานกัน มักจะเน้นแต่เฉพาะ KPIs ของตัวเอง

จะเห็นว่าการวัดผลทั้งสองรูปแบบนั้นมีความเหมือนกันในเรื่องของความเชื่อมโยงและล้อกันกับเป้าหมายใหญ่สูงสุดขององค์กร แต่ KPI เป็นการกำหนดเป้าหมายในลักษณะ top down คือจากผู้บริหารมาสู่พนักงาน มีข้อดีตรงที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนและผลออกมาเป็นตัวเลขซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบ คำนวณต่อได้ง่าย ซึ่งแตกต่างจาก OKR เป็นการกำหนดเป้าหมายในลักษณะ two way มีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแลกเปลี่ยนเป้าหมาย

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN