Phone

Line

Wechat

Hide

ทักษะการตัดสินใจที่ควรมีในการทำงาน

by | Jan 17, 2023 | Uncategorized

ทักษะการตัดสินใจที่ควรมีในการทำงาน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นทักษะที่เราจำเป็นต้องใช้ในแทบทุกสถานการณ์ และเป็นทักษะที่ “ต้องมี” ไม่ว่าจะในวิชาชีพใดก็ตาม ซึ่งถือได้ว่าจำเป็นและสำคัญในทุกยุคทุกสมัย แม้ว่าจะมีความสามารถในการเรียนการทำงานมากเพียงใด แต่ไม่รู้จักแก้ปัญหาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็อาจจะตกม้าตายได้ทุกเมื่อ

บางครั้งเราอาจจะใช้ทักษะนี้โดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ เพราะปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ในทุก ๆ วันของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหารถเสียกลางทาง แล้วเราต้องแก้ปัญหาตัดสินใจการเดินทางใหม่เพื่อไปถึงจุดหมายได้ทันเวลา ปัญหารอบตัวที่เกิดขึ้นบางอย่างเป็นปัญหาระยะสั้นที่ต้องอาศัยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บางอย่างต้องแก้ปัญหาแบบระยะยาว เพราะการตัดสินใจนั้น ๆ อาจส่งผลต่ออนาคตหรือมีผลกระทบกับผู้คนอื่น ๆ เช่น การวางแผนศึกษาต่อ หรือการตัดสินใจเปลี่ยนสายงาน การตัดสินใจเป็นทักษะสำคัญในการดำเนินชีวิตที่ควรจะได้รับการฝึกฝน การตัดสินใจเป็นสิทธิ ของบุคคลที่จะเลือกทำหรือไม่ทำสิ่งใด การตัดสินใจที่ดีควรเกิดขึ้นเมื่อได้รับข้อมดที่อ ครบถ้วน และผู้ตัดสินใจคิดและเลือกหนทางที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดแล้ว

การตัดสินใจที่ควรมี

การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกปฏิบัติซึ่งมีอยู่หลายทาง เป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับปัญหา ที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีวิธีการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธีอยู่เสมอ ผู้ตัดสินใจ เป้าหมายอย่างดีที่สุดและเกิดผลสูงสุด วันนี้เรามาลองดูเทคนิคการจัดการปัญหาตัดสินใจกัน

ทักษะการตัดสินใจที่ควรมีในการทำงานเป็นอย่างไร ?

1.ค้นหานิยามหรือต้นตอของปัญหาที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่พื้นๆ ง่าย ๆ หรือปัญหาที่ซับซ้อน มีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้น การค้นหาต้นตอของปัญหาจริงๆ ว่าคืออะไร สิ่งใดที่เราหวังว่าจะแก้ไขให้ได้ เช่น การทำงานกลุ่มที่ล่าช้าและไม่เสร็จทันเวลา เราต้องทำการวิเคราะห์ ปัญหาอยู่ที่ปริมาณคนทำงานที่น้อย หรือคนทำงานไม่เหมาะกับงาน เมื่อเจอต้นตอที่ถูกจุด เราจะสามารถแก้ปัญหาต่อไปได้อย่างตรงประเด็น

2. ศึกษาปัญหาให้รอบด้าน เมื่อหาต้นตอหรือปัญหาที่แท้จริงได้แล้ว ต้องลองศึกษาหาข้อมูลถึงธรรมชาติของปัญหานั้น ๆ ลองดูว่าปัญหาแนวนี้หรือกรณีีที่ใกล้เคียง เคยใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างไร และวิธีเหล่านั้นช่วยแก้ปัญหาได้จริงและยั่งยืนหรือไม่ หรือควรหาแนวทางใหม่ที่ดีกว่า

3. มองหาทางแก้ไขที่เป็นไปได้ เมื่อคำนวณมาแล้ว สมมุติว่าทางแก้ที่เคยทำในปัญหานี้หรือเคสที่ใกล้เคียงกัน ใช้วิธีการแก้ไขที่ไม่ยั่งยืน เราอาจะลอง list ทางแก้ไขอื่น ๆ ที่พอจะเป็นไปได้ออกมาเป็นข้อ ๆ ซึ่งในส่วนนี้หากเป็นงานกลุ่ม หรือการทำงานเป็นทีมเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในทีม ให้ช่วยกันระดมสมองได้

4. ถึงเวลาตัดสินใจเลือก เมื่อมีลิสต์ทางออกแล้ว ลองทำการประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละทางแก้ปัญหา ว่าทางออกได้คุ้มค่าหรือประสิทธิภาพมากกกว่า โดยการคิดแก้ปัญหาและกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องคำนึงถึงหลักการ 3 ประการ คือ

• การได้ประโยชน์สูงสุด (Maximize Utility) เป็นการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เป็นไปได้มากที่สุด ให้ผลในทางบวกมากที่สุด และให้ผลในทางลบน้อยที่สุด ผลของทางเลือกทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและค่าใช้จ่ายต่าสุด หรือมีผลตอบแทนที่ได้กลับมามากกว่า

• ความพอใจสูงสุด (Maximize Satisfaction) การเลือกทางเลือกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทำให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้บางครั้งการเลือกทางเลือกแบบ Maximize อาจทำได้มีการยอมรับน้อย แต่ทางเลือกแบบ 2. Satisfice มีผู้ยอมรับเห็นพ้องต้องกันมากกว่า

• ทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด (Optimizing) การเลือกทางเลือกที่ทำให้บรรลุเป้าหมายหลายอย่างพร้อม ๆ กันเป็นกลยุทธ์การตัดสินใจที่ทำให้เกิดผลที่ดีสุดในหลาย ๆ เป้าหมาย (The best balance among multiple goals) หากทำงานเป็นทีม อาจร่วมกันประเมินและตัดสินใจได้ โดยอาจมีแผนแก้ปัญหาสำรอง รองรับกรณีที่คิดว่า แผนรแรกอาจมีช่องโหว่

5. ลงมือแก้ปัญหาอย่างแบบแผน เมื่อเลือกทางนั้นแล้วก็ควรลงมือทำ โดยไม่เร่งรีบจนหลงลืมการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ทางออกของปัญหาที่เลือกไว้นั้น มีประสิทธิภาพสูงสุด

6. รอผลการแก้ปัญหา รวมทั้งประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ว่าทางแก้ไขนั้นมีผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามคาดหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนแผนสำรองหรือไม่


เมื่อลองทำความเข้าใจการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนแล้ว เราก็มี trick ในการพัฒนาทักษะนี้ให้ดียิ่งขึ้น

1.อย่าหมกมุ่นกับปัญหาจนเกินไป แต่ให้กลับมาโฟกัส ที่วิธีการแก้ปัญหาแทน เป็นสำคัฐ จะช่วยให้เรามีความคิดในทิศทางบวกมากขึ้น แลัะเปิดตาให้กว้างต่อการหาทางแก้ปัญหาใหม่ๆ

2. พยายามเป็นผู้ฟังที่ดี เราะในการแก้ไขปัญหา อาจมีคนจากหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ควรระมัดระวังในเรื่องความคิดเห็น การวิเคราะห์ต่างๆ ให้มาก เพราะมันอาจะส่งผลกระทบให้กับบางคนมากเกินไป

3. นำทักษะอื่น ๆ มาเป็นตัวช่วยได้การแก้ปัญหา เช่น ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหาทางออกโดยไม่ต้องยึดติดวิธีเดิม ๆ ใช่ทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อช่วยให้วิเคราะห์ต้นตอปัญหาที่แท้จริง ให้แก้ไขได้ตรงจุด รวมทั้งควรมี EQ และการรู้จักทำงานเป็นทีม เพื่อให้การแก้ปัญหาเดินหน้าต่อไปได้ เพราะมีการช่วยเหลือกันภายในหน่วยงาน

สรุป

การตัดสินใจเป็นทักษะที่สำคัญของแต่ละบุคคลที่ควรได้รับการฝึกฝน จากเรื่องง่าย ๆ ที่ต้อง ตัดสินใจ รอการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบได้ เมื่อมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องคิดตัดสินใจจะเกิดทักษะการคิด อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนอย่างรวดเร็วเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดทางเลือกที่บุคคลเลือกกระทำมีผลที่เกิดขึ้น ด้านบวกกับตัวเอง และสิ่งสำคัญที่สุดคือการกล้ารับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองเลือกที่จะกระทำ รวมทั้งการ ติดสนเจเนเรองเกี่ยวกับการมีเพศสมพนธ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการตัดสินใจผิดพลาดจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน


Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN