Phone

Line

Wechat

Hide

ทักษะการคิดของคนทำงานยุคใหม่ สู่การเป็นผู้นำ

โดย | พ.ย. 4, 2022 | Uncategorized

การที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้นจำเป็นต้องมีทักษะหลายอย่าง  เพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและจัดการการทำงานได้อย่างเป็นระบบ มาดูกันว่า ทักษะการคิดของคนทำงานยุคใหม่ สู่การเป็นผู้นำ มีอะไรบ้าง ที่จะทำให้เรามีความสามารถในการวางแผนการทำงาน รวมไปถึงผลักดันให้เราพร้อมก้าวไปในระดับการทำงานที่สูงขึ้นได้

ทักษะการคิดของคนทำงาน

1.ทักษะการคิดเชิงตรรกะ – Logical Thinking

           การคิดเชิงตรรกะ หรือการคิดแบบมีเหตุมีผล ทักษะนี้จะทำให้สามารถเข้าใจสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น หรือแม้กระทั่ง สามารถคาดเดาได้ว่าผลเสียที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการทำงาน และยังทำให้เรามองเห็นภาพรวม ของงานได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในหลาย ๆ จุดได้ การรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรา สามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน ภายภาคหน้า

2.การคิดเชิงวิพากษ์ – Critical Thinking

           การคิดเชิงวิพากษ์ คือ การคิดตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลา ทำตัวให้เป็นคนขี้สงสัยแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของ การทำงาน การตั้งคำถามกับทุกสิ่งระหว่างการทำงานอาจทำให้รับรู้ถึงปัญหาบางอย่างที่มองข้ามไป รวมไปถึงอาจ ทำให้คิดวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ทักษะนี้ยังทำให้คิดไตร่ตรองได้มากขึ้นเมื่อ กำลังวางแผนการทำงาน

           ทั้งสองทักษะมีความสำคัญมากสำหรับองค์กร เพราะการคิดที่มีเหตุและผลจะทำให้เป็นคนที่มีไหวพริบดี มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ คาดการณ์หาทางป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับองค์กร การตั้งคำถามใหม่ไปเรื่อย ๆ ยังทำให้เกิดความคิดริเริ่ม นำเสนอบางสิ่งบางอย่าง ที่อาจเป็นประโยชน์กับองค์กรได้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ผู้นำที่ดีควรจะมี

วิธีฝึกฝนทักษะความคิดที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง มีดังนี้

  1. เล่นเกมกระดานต่าง ๆ ทำให้เกิดการคิดและวางแผนที่เป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน เพราะในการทำงาน เราจำเป็นต้องหาทางรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและครอบคลุม เพื่อทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรน้อยที่สุด
  2. ลองตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเห็นว่า ทำไม? อย่างเช่น ทำไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้น? จะทำให้เราเกิดการพัฒนาและเตรียมพร้อมเมื่อเราเจอเหตุการณ์หรือปัญหาแบบเดิมซ้ำอีกครั้ง
  3. พยายามมองสิ่งรอบ ๆ โดยไม่มีอคติ แล้วคิดว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ ข้อนี้แม้ช่วงแรกจะทำได้ยาก แต่ถ้าฝึกฝนบ่อย ๆ จะทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้น ข้อแนะนำคือการลองพูดคุยและรับฟังความเห็นจากผู้คนใหม่ ๆ ที่ไม่ค่อยได้คุยด้วย เป็นการช่วยให้เห็นปัญหาได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM