Phone

Line

Wechat

Hide

9 ทักษะที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

by | Jan 6, 2023 | Uncategorized

ทักษะที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา แบ่งออกเป็นสองแบบ คือปัญหาระยะสั้นและปัญหาระยะยาว ปัญหาระยะสั้นคือปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าต้องเน้นความสามารถ ไหวพริบ และการตัดสินใจที่แน่วแน่ ส่วนปัญหาระยะยาวเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยรูปแบบ แบบแผน และแนวทางขององค์กรนั้น ๆ ในการแก้ไขปัญหากล่าวโดยง่าย คือปัญหาระยะยาวเป็นปัญหาที่หลายฝ่าย ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข และมีเวลาตัดสินใจนานขึ้น แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนปัญหาระยะสั้นเป็นทักษะส่วนบุคคลที่ไม่สามารถลอกแบบกันได้ หรือทำได้แค่ไม่เหมือน ในเมื่อทักษะในการแก้ปัญหาจำเป็นสำหรับบริษัทคุณ คุณจึงควรที่จะกำหนดเรื่องนี้ไว้ในเรื่องความสามารถของบุคลากร เมื่อใดที่มีการกำหนดทักษะนี้ ท่านจะเริ่มมีระบบบริหาร จัดการ พัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะการแก้ปัญหาได้ ตามที่ท่านต้องการ

ทักษะที่ใช้

9 ทักษะที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

การสังเกต

ถ้าไม่เป็นคนช่างสังเกตก็คงไม่สามารถมองหาต้นเหตุแห่งปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ คุณจะคาดเดาไม่ได้เลยว่ามีอะไรผิดสังเกตที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในกระบวนการทำงาน ซึ่งความช่างสังเกตจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสของปัญหาและสามารถแก้ไขได้ทันเวลา

ค้นคว้าหาข้อมูล

การค้นหาข้อมูล หรือ Research มีความสำคัญในการแก้ปัญหา เพื่อที่คุณจะสามารถทำความเข้าใจมุมมองหรือปัจจัยของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสามารถทำได้ด้วยการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การสังเกต การพูดคุย

การวิเคราะห์

ทักษะด้านการวิเคราะห์ในด้านต่างๆล้วนเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญ ที่นำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการทำงาน ด้วยการเข้าใจถึงต้นตอและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและไม่เปลืองทรัพยากร

ความคิดสร้างสรรค์

อาจฟังดูแปลกว่าทำไมความคิดสร้างสรรค์ถึงเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา นั่นก็เพราะความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณหาหนทาง ออกแบบแนวทางในการแก้ไขปัญหา และนำเสนอวิธีการหรือรูปแบบที่น่าสนใจได้มากยิ่งขึ้น ที่อาจสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสใหม่ๆได้นั่นเอง

ทีมเวิร์ค

การทำงานใดๆก็ตามเพียงคนเดียวคงไม่ช่วยให้งานนั้นๆสำเร็จออกมาอย่างสมบูรณ์แบบได้ ทีมเวิร์คคือพื้นฐานสำคัญในการทำงานรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆในองค์กรที่ขาดไม่ได้จริงๆ


ความเป็นผู้นำ

การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาใดๆก็ตาม จำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆให้ครบทุกด้านก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไป ดังนั้นภาวะผู้นำของทีมงานโดยเฉพาะหัวหน้าทีมที่ต้องตัดสินใจนั้นนับว่าสำคัญมากในการชี้ขาดเรื่องใดๆก็ตาม ซึ่งภาวะผู้นำนั้นก็มีหลายแบบด้วยกัน


ความพยายาม

เมื่อใดที่คุณเจอปัญหาก็แน่นอน ว่าคุณต้องเจอกับความยากลำบากอย่างแน่นอน และมันจะเป็นบททดสอบความอึดของคุณในการแก้ไขปัญหาต่างๆ คุณจะเจอกับช่วงเวลาที่ท้อแท้ เสียกำลังใจ ดังนั้นความพยายามและอดทนจะช่วยให้คุณฟันฝ่าอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาได้ไม่ยาก


การสื่อสาร

การแก้ไขปัญหานั้นต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจน จริงใจ เพราะจะสามารถโน้มน้าวและสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานหรือคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านั้น ซึ่งผู้นำในการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีเช่นกัน


การควบคุมอารมณ์

ในบรรยากาศการแก้ปัญหาย่อมมีสภาวะกดดันทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ซับซ้อนคุณจะเกิดความหงุดหงิดและอาจควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ และอาจทำให้สิ่งที่คุณวางแผนไว้ไม่สำเร็จ ทีมงานอาจหมดศรัทธาในตัวคุณในฐานะผู้นำ ดังนั้นการรู้จักข่มจิตใจควบคุมอารมณ์ก็นับเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง

เชื่อว่าทุกคนย่อมเคยเจอกับปัญหาในชีวิตการทำงาน และอาจรวมไปถึงชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน โดยบางคนก็สามารถบริหารจัดการปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี แต่สำหรับคนที่ยังคิดว่าตัวคุณเองยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีเท่าที่ควร ลองนำเอาทักษะเหล่านี้ไปฝึกฝนเพื่อให้ตัวเองมีขีดความสามารถในการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN