Phone

Line

Wechat

Hide

6 ทักษะที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

by | Oct 28, 2022 | Uncategorized

เมื่อเข้ามาอยู่ ในช่วงชีวิตของการทำงาน ไม่ว่าใครก็อยากให้ตัวเอง มีความก้าวหน้าในการทำงาน เพื่อสร้างโอกาสดี ๆ หลายอย่างในชีวิตให้กับตนเอง แต่การทำงานให้ความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ฉะนั้นใครที่เคยคิดว่า เพียงแค่ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ออกมาดีที่สุดเท่ากับความสำเร็จในหน้าที่การงานควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่

ทุกคนล้วนต้องความสำเร็จ ในชีวิตแต่หลายคนก็รู้ว่าเส้นทางสู่ ความสำเร็จนั้นไม่ได้ง่าย  หนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยให้ เราพบความสำเร็จได้ก็คือ ‘ทักษะความสามารถ’ ในด้านต่าง ๆ นั่นเอง  วันนี้เราจึงมี 10 ทักษะ ที่ช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่มาฝากกัน

6 ทักษะที่ควรทำเพื่อ “ประสบความสำเร็จ”

1) การวางแผนและการบริหารจัดการ

การวางแผน และการบริหารจัดการเป็น ทักษะที่สำคัญมาก ของคนที่มีความสำเร็จ ในแต่ละวันทุกคนมีเวลา 24 ชม. เท่ากัน  ถ้าหากคุณขาดการวางแผน และการบริหารเวลา คุณก็จะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

ในทางกลับกัน หากคุณสามารถวางแผนงาน และจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆได้ดี รู้ว่าอะไรควรทำก่อนหรือหลังคุณ ก็จะสามารถทำงานเสร็จตรงตามเวลา และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง คุณก็จะได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากผู้อื่นอีกด้วย

2) การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวใจ

ในทุกองค์กรย่อมมีงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน และการเจรจากับคนในทีม ระหว่างแผนก และกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบงานขาย หรืองานบริการต่างๆ

ความสามารถด้านการเจรจาต่อรอง และจูงใจผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อ การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ทักษะนี้ทำให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม เต็มใจที่จะช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนแก่เรา

3) การสื่อสาร

ไม่ว่างานของคุณจะเป็นงานอะไร ก็จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะนี้ไม่ได้หมายถึงการพูดเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการรับฟัง และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย คุณต้องใช้ทักษะนี้ในการนำเสนองานในที่ประชุม ให้ข้อมูลลูกค้า และประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน  หากคุณมีศิลปะใน การสร้างความสัมพันธ์อันดี กับบุคคลอื่น คุณก็จะได้รับความรักใคร่ และความร่วมมือซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้คุณ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีปัญหาด้านการสื่อสาร ลองค้นหาวิธีการที่คุณชอบ เช่น การพูดคุยต่อหน้า การส่งอีเมล์ การคุยผ่านโปรแกรมสไกป์ หรือการโทรศัพท์เพื่อที่ คุณจะสามารถสื่อสารข้อมูล เนื้อหาสาระ และความรู้สึกกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแบบที่คุณถนัดจริง ๆ

4) ความฉลาดทางอารมณ์

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ เป็นคนที่เข้าใจผู้อื่น  เห็นอกเห็นใจผู้อื่นยอมรับ ข้อบกพร่องของผู้อื่น และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ดี ทักษะนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับคนอื่น สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้ากับ เพื่อนร่วมงานได้ดีขึ้น รับมือกับคนหลากหลายประเภทได้มากขึ้น

ในทางตรงกันข้าม หากคุณมีความฉลาดทางปัญญา (IQ) สูงแต่ไม่มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แม้ว่าคุณจะทำงานเก่งสักแค่ไหน ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จ ในชีวิตได้เพราะไม่สามารถ เลื่อนตำแหน่งไปบริหารคน บริหารทีมได้ คุณจึงควรพัฒนาทักษะนี้ โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และคิดว่าหากตนเอง ตกอยู่ในสถานการณ์แบบฝ่ายตรงข้ามจะ รู้สึกอย่างไร เพื่อที่คุณจะได้ทำความเข้าใจ ผู้อื่นให้มากขึ้น

5) การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา

การคิดวิเคราะห์ ช่วยให้คุณสามารถ แก้ไขปัญหาต่างๆได้ อย่างรวดเร็ว เป็นเหตุเป็นผล และมีประสิทธิภาพ ทักษะนี้มีความสำคัญมากในการทำงาน เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งใด ก็ย่อมต้องเผชิญกับปัญหา และอุปสรรคต่างๆอยู่เสมอ หากคุณมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา คุณก็จะสามารถเอาตัวรอด และรับมือกับอุปสรรคต่างๆได้

นอกจากนี้ การจัดการกับปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบ ตั้งแต่การกำหนด แยกแยะ วิเคราะห์ และแก้ไขจะทำให้ปัญหาไม่ลุกลามจนเกินเยียวยา และช่วยให้คุณ ไม่เกิดความเครียดสะสมได้อีกด้วย

6) การบริหารความสมดุลในชีวิต

สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหาก คุณต้องการความมีสำเร็จก็คือ การบริหารความสมดุลในชีวิต มันคือ การกำหนดเวลาในการดำเนินชีวิตให้ มีสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเองเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะหากคุณทำงานหนักจนเกินไป คุณจะเกิดความเครียดซึ่งอาจทำให้ร่างกายเจ็บป่วย หรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา หนทางที่ดีกว่าคือการเดินทางสายกลาง ไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างหักโหมเกินไป หากคุณรู้สึกว่าตนเองเริ่มหมกมุ่น กับการทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน ลองหยุดพัก และหาความบันเทิงให้กับชีวิต โดยทำกิจกรรมที่คุณชอบ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ หรือท่องเที่ยว วิธีการนี้จะช่วยให้ คุณสามารถบริหารความสมดุลในชีวิตได้ และนั่นจะส่งผลต่อความสำเร็จของคุณ

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN