Phone

Line

Wechat

Hide

9 ทักษะการทำงานที่ HR มองหาจากผู้สมัครใหม่

by | Dec 24, 2022 | Uncategorized

งานที่ HR มองหาจากผู้สมัครใหม่ ไม่ว่าองค์กรใดๆ ต่างก็ต้องการคนที่เก่งและมีความสามารถเข้ามาร่วมงานด้วยกันทั้งนั้น เพราะพนักงานคือส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทนั้นประสบความสำเร็จได้ ทุกคนล้วนต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงาน แต่หลายคนก็รู้ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่ได้ง่าย หนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือ ‘ทักษะความสามารถ’ ในด้านต่าง ๆ นั่นเอง

บทความนี้ได้รวบรวม 9 ทักษะ ที่ช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่เมื่ออ่านบทความนี้จบ อย่าปล่อยให้ความรู้ทั้งหมดนี้ผ่านไป เพราะความสำเร็จรอคุณอยู่แล้วเพียงแต่คุณต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในการฝึกทักษะต่าง ๆ เหล่านี้เท่านั้น

9 ทักษะการทำงานที่ HR มองหาจากผู้สมัครใหม่

เรามาดู 9 ทักษะการทำงานที่ HR มองหาจากผู้สมัครใหม่ว่ามีอะไรบ้าง ?

1) การวางแผนและการบริหารจัดการ

การวางแผนและการบริหารจัดการเป็นทักษะที่สำคัญมากของคนที่ประสบความสำเร็จ ในแต่ละวันทุกคนมีเวลา 24 ชม. เท่ากันถ้าหากคุณขาดการวางแผน และการบริหารเวลา คุณก็จะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ในทางกลับกัน หากคุณสามารถวางแผนงานและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆได้ดี รู้ว่าอะไรควรทำก่อนหรือหลังคุณก็จะสามารถทำงานเสร็จตรงตามเวลา และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง คุณก็จะได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากผู้อื่นอีกด้วย


2) การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวใจ

ในทุกองค์กรย่อมมีงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน และการเจรจากับคนในทีม ระหว่างแผนก และกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบงานขาย หรืองานบริการต่างๆ ความสามารถด้านการเจรจาต่อรองและจูงใจผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ทักษะนี้ทำให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม เต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้การสนับสนุนแก่เรา


3) การสื่อสาร

ไม่ว่างานของคุณจะเป็นงานอะไรก็จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะนี้ไม่ได้หมายถึงการพูดเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการรับฟังและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย คุณต้องใช้ทักษะนี้ในการนำเสนองานในที่ประชุม ให้ข้อมูลลูกค้า และประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน หากคุณมีศิลปะในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น คุณก็จะได้รับความรักใคร่และความร่วมมือซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากคุณมีปัญหาด้านการสื่อสาร ลองค้นหาวิธีการที่คุณชอบ เช่น การพูดคุยต่อหน้า การส่งอีเมล์ การคุยผ่านโปรแกรมต่าง ๆ หรือการโทรศัพท์เพื่อที่คุณจะสามารถสื่อสารข้อมูล เนื้อหาสาระ และความรู้สึกกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในแบบที่คุณถนัดจริง ๆ


4) ความฉลาดทางอารมณ์

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เป็นคนที่เข้าใจผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่น และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ดี ทักษะนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานเป็นทีมหรือทำงานกับคนอื่น สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีขึ้น รับมือกับคนหลากหลายประเภทได้มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากคุณมีความฉลาดทางปัญญา(IQ)สูงแต่ไม่มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แม้ว่าคุณจะทำงานเก่งสักแค่ไหนก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เพราะไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งไปบริหารคน บริหารทีมได้ คุณจึงควรพัฒนาทักษะนี้โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และคิดว่าหากตนเองตกอยู่ในสถานการณ์แบบฝ่ายตรงข้ามจะรู้สึกอย่างไร เพื่อที่คุณจะได้ทำความเข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้น


5) การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา

การคิดวิเคราะห์ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เป็นเหตุเป็นผล และมีประสิทธิภาพ ทักษะนี้มีความสำคัญมากในการทำงาน เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งใดก็ย่อมต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆอยู่เสมอ หากคุณมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา คุณก็จะสามารถเอาตัวรอด และรับมือกับอุปสรรคต่างๆได้ นอกจากนี้ การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบตั้งแต่การกำหนด แยกแยะ วิเคราะห์ และแก้ไขจะทำให้ปัญหาไม่ลุกลามจนเกินเยียวยา และช่วยให้คุณไม่เกิดความเครียดสะสมได้อีกด้วย


6) การบริหารความสมดุลในชีวิต

สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณต้องการประสบความสำเร็จก็คือ การบริหารความสมดุลในชีวิต มันคือ การกำหนดเวลาในการดำเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเองเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะหากคุณทำงานหนักจนเกินไป คุณจะเกิดความเครียดซึ่งอาจทำให้ร่างกายเจ็บป่วยหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา หนทางที่ดีกว่าคือการเดินทางสายกลาง ไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างหักโหมเกินไป หากคุณรู้สึกว่าตนเองเริ่มหมกมุ่นกับการทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน ลองหยุดพัก และหาความบันเทิงให้กับชีวิตโดยทำกิจกรรมที่คุณชอบ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ หรือท่องเที่ยว วิธีการนี้จะช่วยให้คุณสามารถบริหารความสมดุลในชีวิตได้ และนั่นจะส่งผลต่อความสำเร็จของคุณ


7) ความมั่นใจในตัวเอง

ความมั่นใจในตนเองมีประโยชน์กับการทำงานและการใช้ชีวิตหากคุณเชื่อว่าตนเองสามารถคิด เรียนรู้ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และพึ่งพาตนเองได้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองเพียงพอแล้ว และนั่นเป็นบันไดขั้นแรกที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม หากคุณดูถูกความสามารถของตนเอง คิดว่าตนเองไม่เก่งเหมือนคนอื่น ไม่กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรก็หมดหวังที่คุณจะประสบความสำเร็จ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาความมั่นใจในตนเอง โดยการหาข้อดีของตนเอง ปรับปรุงบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะทางสังคมจะช่วยคุณได้


8) การแสวงหาความรู้

คนที่ประสบความสำเร็จมักเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้ พวกเขาช่างสังเกต สนใจสิ่งรอบข้าง และพยายามหาคำตอบในสิ่งที่ตนเองต้องการ พฤติกรรมเช่นนี้ส่งผลให้เขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและกว้างขวางซึ่งส่งผลให้เขาประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆได้ไม่ยาก ทักษะการแสวงหาความรู้นี้มีความสำคัญต่อหลากหลายอาชีพเพราะมันช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลได้ดี นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณเป็นคนที่กระตือรือร้น และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาได้อีกด้วย


9) ความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility)

คนที่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง คือผู้อยู่รอดในองค์กร หากเราควรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แต่ขณะเดียวกันก็พร้อมรับความคิดใหม่ๆ จะช่วยให้เราสามารถดำเนินอยู่ในการทำงานที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงสูงแบบนี้ได้เสมอ


สรุป

ทักษะการทำงานทั้ง 9 ประการที่ได้กล่าวมานั้นแม้จะไม่ใช่เรื่องที่หายากอะไรมากมาย แต่เป็นทักษะที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าเป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่นในอนาคต ทักษะที่สอนกันไม่ได้ ต้องมีประสบการณ์เองเท่านั้น! ข้อนี้ถือว่าเป็นแต้มพิเศษ เพราะไม่ใช่ทุกคนจะเคยผ่านอุปสรรคหนักๆมา แต่ถ้า HR เจอผู้สมัครคนไหนที่อาจจะเคยทำงานในบริษัทที่เจอวิกฤตหนัก แล้วเขาสามารถช่วยประคับประคองบริษัทไปได้ หรือบางคนอาจเคยมีธุรกิจของตัวเองแล้วไม่ประสบความสำเร็จ แต่เขาก็สู้สุดตัวแล้ว HR ก็อย่าเพิ่งมองว่าความไม่สำเร็จนั้นไม่ดี เพราะมันก็แสดงได้ถึงทักษะการเอาตัวรอด การไม่ยอมแพ้ และ Passion ในงานแบบขั้นสุดได้เหมือนกัน

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN