Phone

Line

Wechat

Hide

10 ขั้นตอนสร้างพนักงานให้ “เกิดความผูกพันกับองค์กร”

by | Oct 20, 2022 | Uncategorized

10 ขั้นตอนสร้างพนักงานให้ เกิดความผูกพันกับองค์กร ทุกวันนี้องค์กรส่วนใหญ่ มักจะพูดถึงเรื่องว่า จะทำอย่างไรให้พนักงาน เกิดผูกพันกับองค์กร และรู้สึกถึงความผูกพันกับการทำงาน ของตนเองมากกว่านี้ เนื่องจากมีข้อพิสูจน์ และผลการวิจัยจากบริษัทที่ปรึกษาหลายแห่ง ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าพนักงานในองค์กรเกิดความรู้สึก ผูกพันต่อองค์กร ก็จะส่งผลต่อผลงาน ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม ถ้าพนักงานรู้สึกแย่ และขาดความรู้สึกผูกพันกับองค์กรและงานที่ทำ ผลก็คือผลงานจะแย่ลงเรื่อย ๆ ซึ่งก็จะส่งผลต่อผลงานขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คงต้องยอมรับว่า ยุคสมัยนี้กนึ่งในการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลให้องค์กร ต้องชะงัก ซึ่งนั้นก็คือ ‘ความผูกพัน” หรือ Engagement ในองค์กร ที่เริ่มลดลงสาเกตุนั้น ก็เพราะเรื่องของความผูกพัน ซึ่งนั้นเป็นตัวผสานความเป็นที่หนึ่งเดียวกันขององค์กร ที่กำลังเกิดช่องว่าง จนทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพอาจจะลดลง

ลักษณะของพนักงานที่รู้สึก “เกิดความผูกพันกับองค์กร

 • อยู่ทำงานกับองค์กรด้วยความทุ่มเท และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 • มีผลงานดีอย่างสม่ำเสมอ และมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างมากมาย
 • ถ้าองค์กรมีพนักงานจำนวนมากที่รู้สึกผูกพันกับองค์กร จะมีผลต่อกำไรของบริษัทด้วย
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อลูกค้าขององค์กร และพยายามสร้างความพึงพอใจให้ กับลูกค้าอย่างเกินความคาดหวังเสมอ
 • จะเป็นคนสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี และสร้างพลังให้กับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ
 • ทำตัวเป็นตัวแทนขององค์กรที่มักจะพูดถึงสิ่งที่ดีๆ ขององค์กรให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้

หากตอนนี้คุณได้พนักงานที่ใช่มาอยู่ในองค์กรแล้ว คุณจะรักษาเขาไว้ได้อย่างไร ปัจจัยอะไรที่จะทำให้พนักงาน มีความผูกพัน และอยู่กับองค์กรของคุณ วันนี้เรามี 10 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานให้ เกิดความผูกพันกับองค์กร มาแนะนำ

ปัจจัยอะไรที่จะทำให้พนักงาน “เกิดความผูกพันกับองค์กร”

 1. เอาผลงานเป็นที่ตั้ง ความผูกพันองค์กรไม่ได้ขึ้นอยู่ กับความพึงพอใจของพนักงาน ดังนั้น สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการ คือการมีพนักงานที่พึงพอใจในองค์กร แต่ ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน
 2. เริ่มที่ผู้บริหารก่อน ผลการศึกษามากมายแสดงว่า ผู้ที่จะสร้างความผูกพันองค์กรได้ดี คือบุคคลในระดับบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานอาวุโส ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ พนักงานเห็นคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 3. สร้างความผูกพันกับหัวหน้างาน อย่าให้พนักงานที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทที่ดี ต้องออกจากงานเพราะหัวหน้างานที่ไม่ดี
 4. โฟกัสที่การสื่อสาร ผู้นำที่ประสบความสำเร็จตระหนักถึง ความสำคัญของการสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความผูกพัน ยิ่งสื่อสาร ยิ่งเข้าใจและผูกพัน
 5. สร้างความผูกพันเฉพาะบุคคล คุณควรปฏิบัติต่อพนักงานในรูปแบบที่ เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ไม่ใช่แค่ปฏิบัติในแบบที่คุณอยากได้รับการปฏิบัติ แต่ควรปฏิบัติกับพนักงานแต่ละคน ในแบบที่เขาต้องการได้รับการปฏิบัติต่างหาก
 6. สร้างวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยแรงจูงใจ คุณไม่สามารถจูงใจพนักงานในระยะยาวได้ ถ้าไม่สร้างวัฒนธรรมเช่นนั้นขึ้นมา
 7. สร้างวิธีการให้คำแนะนำติชม บริษัทจำเป็นต้องถามพนักงานว่าเขาคิดอะไร โดยใช้แบบสำรวจเพื่อประเมินความผูกพันที่ พนักงานมีต่อองค์กร
 8. เสริมแรงและให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ดี พนักงานจะได้รับแรงจูงใจจากความสำเร็จ ไม่ใช่เงิน เพราะเงินไม่อาจสร้างความผูกพันได้ หากเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม
 9. คอยสนับสนุนและชี้ทาง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือผู้บริหาร ต่างก็ทำงานเพื่อความสำเร็จทั้งคู่ ผู้นำจึงจำเป็นต้องคอยติดตามผลงาน และชี้ทางให้แก่พนักงานเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และส่งเสริมในสิ่งที่เขาทำได้ดี

จ้างคนที่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร ท้ายที่สุดแม้ว่าคุณจะคัดสรรคนเก่ง ที่มีพื้นฐานการศึกษาดี ทักษะเลิศ แต่หากคน ๆ นั้นไม่เหมาะกับองค์กรก็ยากที่เขาจะผูกพันและรักองค์กร

ความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร

องค์กรที่จะก้าวหน้านั้น ควรต้องมีองประกอบที่ดีหลายส่วนร่วมกัน ทั้งแผนงาน แผนการตลาด การบริหารงาน ช่องทางธุรกิจ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยให้ ในการดำเนินงานของบริษัทได้ แต่เราก็ยังต้องการ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องวางแผนจัดการเทคโนโลยี เหล่านั้นให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุด

ทรัพยากรหรือบุคคลนั้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ต่อแต่ละองค์กร การที่มีพนักงานที่ดี ทำงานด้วยความเต็มใจ และภักดีต่อบริษัทจะช่วยรักษาผลประโยชน์ให้แก่ องค์กรนั้นๆอีกด้วย ทั้งการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท หรือ หารายได้เพิ่มให้กับบริษัท การรักษาผลประโยชน์จากความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขี้นจากงาน เป็นต้น ดั่งนั้นบุคลากรที่จงรักภักดี และเต็มใจทำงานเพื่อองค์กร นั้นจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ จะขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN