Phone

Line

Wechat

Hide

ทำไมคนวัยทำงานจึงไม่ควรหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่

by | Nov 18, 2022 | Uncategorized

ความรู้ต่าง ๆ อยู่รอบตัวเราเสมอ และการเรียนรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต คนทำงานทุกคนคงอยาก “เรียนรู้สิ่งใหม่” ไม่มีใครอยากย่ำอยู่กับที่ ไม่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม “จงทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว” จึงเป็นคติประจำใจที่ใช้ได้ดีเสมอ เพราะเราสามารถพบเจอรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในทุกวันของการทำงาน และองค์กรทุกวันนี้ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยู่ไม่น้อย เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วการเรียนรู้กับการทำงานจะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร วันนี้เราจึงมีเหตุผลดี ๆ มาฝากกัน

วิธีเรียนรู้สิ่งใหม่ ให้เร็วขึ้น

  1. ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งภาคภูมิใจ จริงอยู่ว่าการเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ต้องใช้กำลังใจและพลังสมองเป็นอย่างมาก อาจฟังดูยาก แต่รับรองว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราเป็นแน่ และยิ่งถ้าเราทำได้ ก็จะยิ่งรู้สึกดีและภูมิใจไปกับสิ่งที่ทำได้เป็นอย่างมาก คล้าย ๆ กับการที่เราทำลายสถิติของตัวเองได้ ดังนั้นก่อนที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ลองตั้งเป้าหมายว่าสุดท้ายแล้วผลที่เราอยากได้คืออะไร พร้อมทั้งกำหนดเวลาที่จะไปถึงเป้าหมายเพื่อเป็นการบังคับตัวเองไปในตัว ยิ่งเราตั้งเป้าหมายตัวเองไว้สูงแค่ไหน เมื่อทำสำเร็จก็จะยิ่งมีระดับความสำเร็จที่สูงมากขึ้นเท่านั้น
  2. ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งแข่งขันได้ ในโลกการทำงานปัจจุบันที่การแข่งขันสูงมากขึ้น หากเรามีความสามารถในระดับธรรมดา แน่นอนว่าสักวันหนึ่งอาจมีใครขึ้นมาแทนที่เราก็เป็นไปได้ การทำแต่ในสิ่งที่คนอื่นทำได้ ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งในการทำงาน เพราะหากวันหนึ่งเงินเดือนเราสูงขึ้นจนเริ่มชนเพดาน องค์กรอาจเลือกมองหาเด็กใหม่ที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน พร้อมเรียนรู้งานและมีไฟในการทำงาน มาแทนที่เราได้เสมอ ดังนั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ฝึกฝนทักษะที่น่าสนใจมาปรับใช้ในการทำงาน จะทำให้เรามีความสามารถพิเศษโดดเด่นกว่าคนอื่น จนองค์กรไม่ยอมปล่อยให้เราหลุดมือไปแน่
  3. ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งก้าวหน้า คนทำงานที่ดีต้องไม่หยุดเรียนรู้ใน 3 สิ่งสำคัญต่อไปนี้ 1) เรียนรู้ที่จะเพิ่มทักษะในการทำงาน  2) เรียนรู้ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ 3) เรียนรู้เพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ เพราะทั้ง 3 ส่วนล้วนสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไป หากสามารถทำได้ทั้ง 3 ข้อ แล้วละก็ ความก้าวหน้าในสายอาชีพย่อมอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอน
  4. ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งอ่อนน้อมความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลา ทำให้เรารู้จักรับฟังและอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้น ด้วยการทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ไม่โอ้อวด หลงตัวเอง หรือเต็มไปด้วยอีโก้ ผู้มีใจรักในการเรียนรู้มักแสวงหาโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากสิ่งรอบข้างและผู้คนรอบกาย เราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่เราได้รู้ในวันนี้ จะได้นำไปใช้ในช่วงจังหวะเวลาไหนของชีวิต เพียงแค่เปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้อย่างดีที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้มากขึ้น
  5. ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งเป็นผู้ให้การแบ่งปันความรู้นับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้จากการเรียนรู้ เมื่อรู้เรื่องใดก็ถ่ายทอดบอกต่อแก่ผู้คนรอบข้าง สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร การถ่ายทอดความรู้ยังถือเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ดีในการจะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำ ยิ่งบุคลากรในองค์กรแต่ละคนได้ฝึกฝนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้กันเองได้มากเท่าไหร่ องค์กรก็ยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นลำดับ

ตัวช่วยให้การเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นเรื่องง่าย

  • วิธีการเรียนรู้ที่ใช่ : คนเราแต่ละคนมีทักษะและความสามารถต่างกัน ก็ย่อมต้องมีรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ต้องรู้จักตัวเองดีพอที่จะแยกแยะว่าเรื่องไหนใช่ เรื่องไหนเหมาะกับเรา่ เมื่อรู้ตัวและผลักดันตัวเองให้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง แล้วการเรียนรู้ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
  • ลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องเรียนรู้ : ทุกครั้งที่คนเราเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ มักจะพบว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อยู่เต็มไปหมด ซึ่งเราจำเป็นต้องตัดหลาย ๆ เรื่องออกไป ให้เหลือเฉพาะเรื่องที่สำคัญที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อนำใช้งานได้ก่อน ส่วนที่เหลือ เมื่อมีโอกาสหรือจำเป็นต้องใช้เพิ่ม ก็ค่อยกลับไปเรียนรู้เพิ่มเติม
  • ลงมือทำซ้ำ ๆ : เรียนรู้สิ่งใดแล้วควรต้องใช้ได้ ได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงจะตกผลึกกลายเป็นองค์ความรู้ที่มีติดตัว เพราะไม่ใช่แค่รู้ แต่มีความเข้าใจอย่างถึงแก่น มีความเชี่ยวชาญมากพอที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
  • มีโค้ชส่วนตัว : หาผู้รู้ไว้ใกล้ ๆ ตัว ไว้คอยให้คำแนะนำ ผู้รู้เหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นจุดบอดของตัวเองได้เร็วขึ้น สามารถแนะนำใส่ใจแก้ไขได้ทันที สุดท้ายต้องมีการวัดผลจากโค้ชเสมอ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ไปได้ไกลและพบความสำเร็จได้ดังมุ่งหวังตั้งใจ
  • วัดผลความก้าวหน้า : ลองบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เราทำในแต่ละวัน และแพลนของวันต่อ ๆ ไป สิ่งที่เราทำได้ ทำไม่ได้ ผิดพลาด ล้มเหลว หรือประสบความสำเร็จ ให้บันทึกนี้เป็นคู่มือในการตัดสินใจครั้งต่อ ๆ ไปของเรา โดยเฉพาะเมื่อทำเรื่องใดสำเร็จ บันทึกนี้ก็จะเป็นเหมือนกำลังใจให้เราได้มองเห็นความก้าวหน้าของตนเอง ค่อยเป็นค่อยไปได้ ไม่ต้องรีบร้อน เพียงแต่มีความตั้งใจอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีสิ่งใดยากเกินความสามารถแน่นอน

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN