Phone

Line

Wechat

Hide

เสริมจุดแข็ง ให้องค์กรด้วย ทักษะ Empathy

by | Oct 13, 2022 | Uncategorized

Empathy คืออะไร?

GeeHRM

Empathy คือ เสริมจุดแข็ง ความสามารถในการเข้าใจคนอื่นในมุมมองของพวกเขาที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ การมี Empathy สามารถทำให้เราเข้าใจมุมมองความคิดเห็น ความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ การมีคุณลักษณะของ Empathy จะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยทางจิตวิทยาในที่ทำงาน ซึ่งจะช่วยให้การร่วมงานกันเป็นไปได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
ทำไม Empathy จึงเป็นสิ่งสำคัญในที่ทำงาน?

ทุกคนต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดี ได้รับความรัก และความเข้าใจ องค์กร โดยตามทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์แล้วการได้รับความรักและการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มถือว่าเป็นความต้องการลำดับที่สาม Empathy จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้แต่ละคนเข้าใจกันในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจำเป็นในการสร้างบรรยากาศของความเป็นกลุ่ม หรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

วิธีการสร้าง Empathy เสริมจุดแข็งให้กับองค์กร

 1. Empathy ที่ดีคือ การเข้าใจในมุมมองที่กว้างขึ้น
  การยอมรับอย่างเข้าใจว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความแตกต่างและหลากหลาย คือสิ่งพื้นฐานของทักษะ Empathy ที่ดี อย่าพยายามตีกรอบหรือแบ่งแยกคนที่มีความคิดไม่เหมือนเราว่าพวกเขาคือคนแปลก พยายามทำความเข้าใจในมุมมองนั้น ๆ ให้มากที่สุด หรือถ้าท้ายที่สุดแล้วยังไม่เข้าใจ ก็ให้ปล่อยใจและเคารพในความต่างนั้นแทน เพราะก่อนที่คุณจะเห็นอกเห็นใจใคร คุณต้องยอมรับในข้อนี้ให้ได้ก่อนเป็นอย่างแรก เพื่อเป็นบันไดสำคัญในการเริ่มต้นขั้นต่อไป อย่างไรก็ดีการจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นนั้น การเปิดใจสำคัญก็จริง ทว่าการเปิดหูเพื่อรับฟังก็ช่วยเปิดโลกของคุณได้ไม่น้อยไปกว่ากัน อย่าลืมว่าทุกวันนี้เต็มไปด้วยคอนเทนต์มากมายให้คุณรับฟังในหลากหลายช่องทาง การเลือกฟังแง่มุม หรือหยิบเอาแง่คิดจาก CEO ที่ประสบความสำเร็จแล้วทั่วโลก ถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จก็เป็นได้
 2. ทำกิจกรรมร่วมกับคนในทีมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  คำว่าทำกิจกรรม ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ถึงขั้นไปแฮงค์เอาต์กันนอกรอบในวันหยุด สิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการปฏิสัมพันธ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างวัน ถามคำถามง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน ชวนคุยถึงสภาพดินฟ้าอากาศ การนั่งกินข้าวร่วมกันในช่วงพักกลางวัน เรียกว่ายิ่งคุณใช้เวลาไปกับคนอื่นมากเท่าไร ยิ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้แสดงถึงเอ็มพาตี้ต่อเพื่อนร่วมงานได้มากยิ่งขึ้น
 3. ทักษะ Empathy เริ่มต้นได้จากการสื่อสารที่ดี
  การสื่อสารที่ดีในหัวข้อข้างต้น เราขอเน้นเรื่องทักษะการพูดและการฟังเป็นหลัก การจะแสดงออกถึง Empathy ได้นั้น คุณต้องมีความช่ำชองในสองเรื่องเหล่านี้ เพราะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ผู้พูดเปิดใจและเล่าถึงปัญหาอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งแน่นอนว่าในฐานะผู้ฟังที่มี Empathy เราย่อมไม่ตัดสินใครจากเรื่องราว หน้าที่ของเราคือรับฟัง และใส่หัวใจตัวเองลงไปในเรื่องราวของเขาอย่างเข้าใจ พร้อมแนะวิธีแก้ไขอย่างตรงไปตรงมา
  ในกรณีเดียวกัน หากองค์กรไหนได้รับความไว้วางใจ พนักงานเห็นถึง Empathy ที่ทางบริษัทมีให้ จนกล้าเล่าถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน โดยไม่กังวลถึงผลกระทบที่ตามมา นั่นถือเป็นสัญญาณที่ดีแสดงถึงความเชื่อใจ ซึ่งถ้าทางบริษัทนำเอาสิ่งเหล่านั้นไปพิจารณา วิเคราะห์พร้อมหาทางแก้ไขร่วมกัน ท้ายสุดแล้วผลประโยชน์ดังกล่าวย่อมตกกับองค์กรในระยะยาว
 4. ไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล รับฟังทุกความเห็นต่าง

“ Empathy ”

ไม่ได้หมายถึง การเห็นออย่างเดียวเท่านั้น ยังรวมไปถึงการรับฟัง “ ความเห็นที่ต่างไป ” ด้วยความเข้าใจ อย่างในแง่ของทีมที่ทำงานร่วมกัน ขึ้นชื่อว่าทีมแล้วย่อมแสดงถึงกลุ่มคนจำนวนมาก แน่นอนว่าความคิดต้องมีหลากหลายและกระจัดกระจาย การนำความคิดของทุกคนมารวมกันแล้วหาทางออก ถึงจะเป็นการทำงานที่สนุกและมีประสิทธิภาพ หรืออย่างตัวองค์กรเอง การรับฟัง Feedback ลูกค้า รวมถึงฟังความเห็นของพนักงานด้วยกันเองก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม
การเสริมจุดแข็งให้องค์กรด้วย ทักษะ Empathyในที่ทำงานควรมาพร้อมกับความสนิทสนมระหว่างกัน ซึ่งสามารถสร้างได้จากการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ สิ่งที่สำคัญในการพัฒนา Empathy ในที่ทำงานหรือองค์กรของคุณคือการไม่ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สร้างบรรยากาศแห่งความกดดันมากเกินไป ซึ่งนอกจากนี้ในชีวิตประจำวันก็ยังสามารถนำ Empathy มาใช้ได้อีกเช่นกัน เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ทำให้ Empathy เป็นทักษะที่สำคัญในยุคที่ขาดไม่ได้เลย

เสริมจุดแข็ง

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN