Phone

Line

Wechat

Hide

8 ทักษะ HR. ที่มีแล้วคุณจะเป็น HR. ที่โลกต้องการ

by | Mar 10, 2023 | Uncategorized

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

8 ทักษะ HR. ที่มีแล้วคุณจะเป็น HR. ที่โลกต้องการ

ก่อนอื่นเรามารู้จักสายงาน HR. คร่าวๆกันก่อน Human Resources หรือย่อว่า (HR) คือ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นแผนกที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร เพราะหากองค์กรไม่สามารถดูแลให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจกับงาน หรือไม่สามารถจัดการให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยากที่องค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จ แผนก HR จึงถือเป็นแผนกสำคัญที่คอย support บุคลากรและองค์กร


แล้ว คนทำงาน HR ควรมีทักษะอะไรบ้าง? นี่คือ 8 ทักษะ HR.

1. ทักษะการสื่อสารและประสานงาน
HR ต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี เพราะสายงานนี้หนีไม่พ้นที่จะต้องทำการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลทุกระดับชั้นในองค์กร และ นอกองค์กรด้วย

2. ทักษะด้านการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
การวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อตัดสินไจแก้ไข จัดการกับปัญหา HR จะต้องเป็นคนที่สามารถรวบรวม ตีความเข้าใจข้อมูลได้เป็นอย่างดี สามารถระบุแนวโน้มตามข้อมูล วางแผน ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้

3.ทักษะด้านการตลาด
ทักษะการขายนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ HR ควรมี การขายจะช่วยให้เรา หารายได้และผลกำไรเข้าองค์กรทำให้ องค์กรเราอยู่รอดได้ HR ควรส่งเสริมและเผยแพร่แบรนด์ขององค์กร ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการขององค์กรเราได้ และที่สำคัญอย่าลืมเรียนรู้ที่จะทำการตลาดออนไลน์ด้วย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น

4.ทักษะด้านความรู้ทางกฎหมาย
การเข้าใจและมีความรู้ทางกฎหมาย ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสวัสดิการของพนักงาน รักษาผลประโยชน์ขององค์กรเเละพนักงานที่ต้องได้รับตามกฎหมายคุ้มครองต่างๆ จัดการเกี่ยวกับกฎระเบียบขององค์กรเพื่อให้ทุกๆคนในองค์กร สมามารถอยู่ได้ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

5.ทักษะด้านเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น smart phone ที่ทุกมีใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการเข้าสู่สังคมการสื่อสารไรพรหมแดน เข้าถึงสื่อบันเทิง ความรู้ เเละ การตลาดซื้อขายของออนไลน์ การที่ HR มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้องค์กรมีการพัฒนาเเละทันสมัย ไม่ตกเทรน และน่าร่วมงานอยู่เสมอ

6.ทักษะการใช้โซเชียลมีเดีย
โซเชียลมีเดีย เป็นสิ่งสำคัญในยุคสมัยนี้ในการสื่อสารเเละเข้าถึงข่าวสารได้อย่าฉับไวทันช่วงเวลา เรียกง่ายๆ ไม่ตกข่าวนั่นเอง การโพสต์ข่าวสารในสื่อโซเชียลมีเดียก็สำคัญ HR ควรเข้าใจเเละรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำในโลกโซเชียลมีเดีย เพราะกระแสโซเชียลมันแรง อาจโดนกระแสตีกลับด้านลบทำหรือ “ทัวลง” ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงอรกด้วย อันตรายเกิ๊นนนนนนนนนน

7.ทักษะที่ปรึกษา
HR คนที่พนักงานในองค์กรทุกคนปรึกษาได้อย่างสบายใจ เพราะมีความน่าเชื่อถือ เชี่ยวชาญและเก็บความลับของพนักงานได้ อย่าลืมว่าความเชื่อใจและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สร้างได้ยาก แต่เสียไปได้ง่ายมาก ดังนั้นจะต้องพยายามรักษาความน่าเชื่อถือเอาไว้ให้ดี

8.ทักษะการไกล่เกลี่ยประนีประนอม
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ความเป็นสังคมของมนุษย์นั้นซับซ้อนมากที่สุดในโลก การอยู่รวมกันในสังคมคนหมู่มากมักมีความขัดเเย้งขัดใจกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ HR ก็จะเข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยระหว่างกันเพื่อยุติความขัดเเย้งปรับความเข้าใจกันประนีประนอมความสัมพันธ์ให้กลับมามีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกครั้ง

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN