Phone

Line

Wechat

Hide

6 ทักษะจำเป็นที่ต้องมีในยุค AI

by | Jul 22, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

ยุคนี้ถ้าจะไม่พูดถึง AI ก็คงจะตกยุคเป็นแน่แท้ จริง ๆ แล้ว AI มันคืออะไรกันแน่ ?
AI เรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ “ปัญญาประดิษฐ์ หรือระบบความฉลาดที่ถูกสร้างขึ้นในสิ่งที่ไม่มีชีวิต” คนส่วนใหญ่จะรู้จัก และรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาถึงของ AI ที่มีผลกระทบกับระบบงานของตน ทั้งทางตรง และทางอ้อม แน่นอนครับหลายคนวิตกกังวลการเข้าแทนที่ของ AI เพราะถ้าสังเกตดี ๆ งานที่มีในปัจจุบัน จะค่อย ๆ ถูกแทนที่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโอกาสที่คนจะตกงานมากขึ้นในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ค่อยๆ เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย คนทำงานจึงยังพอมีช่วงเวลาที่จะได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากทักษะหลักในงานของตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตหุ่นยนต์จะแทนที่อาชีพที่ใช้ทักษะทางด้าน Hard Skills ส่วนใหญ่ได้ แต่ทักษะ Soft Skills จะกลับกลายมาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์เหนือกว่าหุ่นยนต์ แล้วทักษะอะไรบ้างที่คนวัยทำงานควรมีในยุค AI

  • การเจรจาต่อรอง
  • การประสานงานกับผู้อื่น
  • การตัดสินใจ
  • การตัดสินใจ
  • การคิดเชิงวิเคราะห์

1. การเจรจาต่อรอง

ในยุคที่มีหุ่นยนต์ถูกนำเข้ามาใช้ทำงานอย่างเต็มที่ ทักษะด้านสังคมอย่างการเจรจาต่อรองจะกลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในออฟฟิศ มนุษย์ยังคงเป็นคนที่สามารถเจรจากับลูกค้าด้วยกันได้ดีกว่าหุ่นยนต์ ไม่ว่าจะเป็นสายงานการตลาด งานขาย โดยเฉพาะสายงานทางด้านเทคโนโลยีหากสามารถทำระบบที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือซอฟต์แวร์ได้ แล้วมีทักษะด้านการเจรจาต่อรองด้วยจะยิ่งเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าในการทำงานของเรา

2. การประสานงานกับผู้อื่น

การทำงานร่วมกันของมนุษย์ยังคงเป็นสิ่งที่ทำได้ดีกว่าหุ่นยนต์ ทั้งด้านความรู้สึกและการปฏิสัมพันธ์ เพราะในโลกการทำงานจริงเรามีเพื่อนมัธยม เพื่อนมหาวิทยาลัย รวมถึงคนรู้จักอื่นซึ่งเป็นความได้เปรียบมากกว่าหุ่นยนต์เมื่อทำงานร่วมกันเป็นทีม มนุษย์ยังมีจุดเด่นตรงที่การตอบสนองต่อเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งมักไม่มีแบบแผนตายตัวอย่างหุ่นยนต์นั่นเอง

3. การตัดสินใจ

เมื่อมีข้อมูลข่าวสารมากมาย การตัดสินใจจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางของงานหรือบริษัท มนุษย์จะเป็นผู้วางกลยุทธ์ กำหนดกรอบในการทำงานของ AI และจากข้อมูลที่มีมากขึ้นในยุค Big Data มนุษย์สามารถป้อนข้อมูลให้ AI เป็นตัวประมวลผล ข้อดีตรงนี้ยังช่วยให้เราประหยัดเวลาในการต้องคัดแยกข้อมูลจำนวนมหาศาลแถมยังตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

4. ความฉลาดทางอารมณ์

บริษัทจะให้ความสำคัญในการเลือกคนเข้าทำงานโดยใช้ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์เข้ามาพิจารณา โดยเฉพาะคนที่เข้าใจในความแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน มีทักษะในการจัดการความแตกต่างนั้น และพร้อมรับมือการตัดสินใจที่จะส่งผลกระทบจากทั้งเพื่อน และเพื่อนร่วมงาน นอกจากเข้าใจในความแตกต่างแล้วการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะมนุษย์มีความรู้สึก ทั้งดีใจ เสียใจ ท้อแท้ หรือหมดหวัง ทักษะนี้จึงมีผลอย่างมากสำหรับคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำทางอาชีพในอนาคต

5. ความคิดสร้างสรรค์

ในอนาคตความคิดสร้างสรรค์จะยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น ไม่ใช่แค่เพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะเท่านั้น แต่จะเน้นมากในการคิดแก้ไขปัญหาและสร้างระบบการจัดการแบบสร้างสรรค์ เพราะหุ่นยนต์ถูกโปรแกรมมาเพื่อแก้ไขปัญหาเดิมซ้ำ ๆ จากข้อมูลที่ได้รับ ต่างจากมนุษย์ที่สามารถสร้างวิธีการแก้ปัญหาใหม่ได้เสมอ

6. การคิดเชิงวิเคราะห์

แม้ว่าเราจะใช้หุ่นยนต์ในการทำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตมากขึ้น แต่การคิดวิเคราะห์ยังเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่มนุษย์ต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง ทักษะนี้ประกอบด้วยตรรกะและความเป็นเหตุเป็นผลของความคิด เป็นสิ่งจำเป็นมากในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และชั่งน้ำหนักสำหรับการตัดสินใจเลือกตัวเลือกบางอย่างที่หุ่นยนต์ไม่สามารถรู้ได้ในบริบทแบบที่มนุษย์เข้าใจนั่นเอง

แม้ว่าความเปลี่ยนแปลงของระบบการทำงานยังไม่มาถึงในเร็ววันนี้ แต่การรับรู้และเตรียมพร้อมรับมือก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีสำหรับคนทำงาน ซึ่งในอนาคตจะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาแทนที่ของ AI การพัฒนาทักษะ Soft Skills นั้นแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแต่เราต้องให้เวลาในการเรียนรู้และปรับตัว นอกจากนี้หากสามารถเพิ่มความสามารถใน Hard Skills ได้ด้วยก็จะยิ่งเป็นผลดีกับการทำงานของเราในอนาคตอย่างแน่นอน

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN