Phone

Line

Wechat

Hide

ทำไมองค์กรต้องมี Employee Engagement

by | Nov 17, 2022 | Uncategorized

Employee Engagement คืออะไร

Employee Engagement คือ การมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ทั้งในแง่ความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม มีความผูกพันกับองค์กร ไปจนถึงการพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับองค์กรในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มใจ เป็นสภาวะที่พนักงานรู้สึกมีพลังและแรงจูงใจที่จะมุ่งมั่นทุ่มเททำงานด้วยความกระตือรือร้น หากพูดง่ายๆ ความผูกพันของพนักงาน ก็คือการที่พนักงานรู้สึกรักในองค์กรและงานที่ทำจนอยากทุ่มเททำงานเพื่อองค์กรซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามของภาวะ Burnout นั่นเอง

ความสำคัญของ Employee Engagement

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดึงดูด พัฒนา และรักษาทาเลนท์ขององค์กร เพราะพนักงานที่มี employee engagement จะนำความรู้สึกผูกผันต่องานและองค์กรมาสร้างเป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่สำคัญสามอย่างคือ

1) การพูด (Say) คือพูดถึงองค์กร งาน และเพื่อนร่วมงานของตัวเองในทางบวก

2) การอยู่ (Stay) คืออยากอยู่ทำงานให้องค์กรเดิมต่อไปแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอจากองค์กรอื่น

3) การพยายามสุดความสามารถ (Strive) คือ ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ คอยคิดค้นหรือริเริ่มไอเดียใหม่ๆ พร้อมที่จะทำงานเกินความคาดหวังเพื่อให้งานออกมาประสบความสำเร็จ

ปัจจัยช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

  • เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร (Goal & Vision)

           องค์กรที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ย่อมทำให้พนักงานรู้ว่าแก่นของการทำงานที่นี่ทำไปเพื่ออะไร ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีคุณภาพ สร้างความประทับใจที่อยากเป็นร่วมทำฝันขององค์กรให้สำเร็จไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งความฝันและความสำเร็จเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญ

  • ผลตอบแทนและสวัสดิการ (Income & Benefit)

           ถ้าความฝันกินไม่ได้คนรุ่นใหม่ก็อาจจะถอยได้ องค์กรจึงควรจะให้ผลตอบแทนหรือเงินเดือน เงินโบนัสต่าง ๆ ในจำนวนที่สมน้ำสมเนื้อ พร้อมสวัสดิการจัดเต็มที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าทำงานที่นี่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คุ้มค่ากับการทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับองค์กร ไม่รู้สึกโดนเอาเปรียบ แต่กลับรู้สึกได้รับการดูแลอย่างดีจนไม่อยากย้ายหนีไปไหน

  • หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน (Supervisor & Colleague)

           หลายครั้งที่งานหนักไม่ได้ทำให้พนักงานลาออก แต่กลับเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานต่างหากที่สร้างความอึดอัดใจจนทนไม่ไหว ตามสำนวนที่ว่า “คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก” ดังนั้นถ้าอยากรักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพไว้นาน ๆ คุณก็จำเป็นต้องสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อม (ในแง่ของคน) ที่ดีให้กับออฟฟิศของคุณด้วย แบบที่หัวหน้ามีความยุติธรรม ไม่มีการเอาเปรียบกัน ไม่ต้องชิงดีชิงเด่น เล่นดราม่าในที่ทำงาน แต่เป็นการทำงานเป็นทีมที่ทุกคนพร้อมจะเข้าใจ เห็นใจ ช่วยเหลือ และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

  • งานที่ทำกับความรับผิดชอบต่องานนั้น (Work & Responsible)

           งานและความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า รู้สึกประสบความสำเร็จเมื่อทำงานสำเร็จ สร้างความสุขและทำให้รู้สึกว่าตัวเองก็มีส่วนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยที่จะมอบหมายงานที่มีคุณค่า ตรงกับความสามารถ อาจจะตั้งเป้าไว้สูงขึ้นมาอีกนิดให้พนักงานรู้สึกท้าทายและได้พัฒนาตัวเอง และไม่ลืมที่จะให้กำลังใจระหว่างทำงาน ไปจนถึงชื่นชมหรือให้รางวัลเมื่อทำงาน

  • ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (Brand Image)

           ใคร ๆ ก็อยากทำงานในบริษัทที่พูดชื่อไปแล้วมีแต่คนชื่นชม เช่น บริษัทนี้ประสบความสำเร็จมาก ใครทำงานที่นี่ต้องเก่งและดีเท่านั้น หรือบริษัทนี้เป็นบริษัทแห่งอนาคต คนทำงานที่นี่ต้องมีวิสัยทัศน์และทันสมัยถึงจะร่วมงานได้ ดังนั้นภาพลักษณ์ที่ดีจึงช่วยเสริมสร้างความรู้สึกภูมิใจให้กับพนักงานและอยากมีส่วนร่วมในการทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้าจนมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าเดิม

  • ผลงานที่ประสบความสำเร็จ (Successful Product)

           ผลงานหรือสินค้าที่ประสบความสำเร็จจะช่วยสร้างภาพจำที่ดีและดึงดูดคนให้อยากเข้ามาร่วมงานด้วยได้ และถ้าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในวงกว้าง ก็ช่วยให้พนักงานไม่อยากลาออก เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้นด้วย เช่น Apple Google หรือ Tesla ที่มีผลงานและผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสำเร็จไปทั่วโลก

  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

           หมั่นให้ความรู้และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้พนักงานรู้สึกถึงความใส่ใจ รู้สึกว่าบริษัทก็อยากให้ตัวพนักงานเองโตไปพร้อม ๆ กัน และการทำงานที่นี่ไม่ใช่มาเพื่อทำงานอย่างเดียว แต่ยังได้เรียนรู้พร้อมพัฒนาความสามารถใหม่ ๆ ที่สามารถทำให้ตัวพนักงานเองเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปได้อีก

  • การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Relationship Management)

           หากบริษัทมีระบบ HR ที่ดี จัดการเรื่องพื้นฐานได้ดี อย่างการจัดการเงินเดือน สวัสดิการ เบิกค่ารักษาพยาบาล เงินพิเศษต่าง ๆ ทำให้พนักงานรู้สึกสะดวกสบายไม่ว่าจะติดต่อเรื่องอะไร แถมยังมีกิจกรรมช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ให้กับคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัด Outing งานเลี้ยงบริษัท กิจกรรมพิเศษในช่วงวันสำคัญ หรือจะเป็นการประกวดการแต่งกายดีเด่นในวันฮาโลวีน หรือแลกของขวัญในวันคริสต์มาส ก็ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่สามารถคลายความเครียด สร้างสีสันให้กับชีวิตพนักงานออฟฟิศ และช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานด้วยกันเองอีกด้วย

           แม้การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และหลายปัจจัยยังต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างนานพอสมควร แต่ก็จัดว่าเป็นเรื่องคุ้มค่าที่องค์กร โดยเฉพาะแผนก HR จะลงทุนลงแรง เพราะสมัยนี้การจะหาพนักงานที่ดีสักคนว่ายากแล้ว แต่การจะทำให้พนักงานรักองค์กรจะอยู่ทนอยู่นาน พร้อมฝ่าทุกปัญหาไปด้วยกัน เป็นเรื่องยากยิ่งกว่า หากบริษัทสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรได้แล้วก็เชื่อได้ว่าจะให้ผลดีในระยะยาว ทำให้พร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับองค์กร มากกว่าที่จะลาออก เพราะได้ข้อเสนอใหม่ ๆ ที่บริษัทอื่นยื่นให้ เพราะยังไงบริษัทที่ทำอยู่ก็เงินดี เพื่อร่วมงานก็ดี แถมมีโอกาสพัฒนาเติบโตไปพร้อม ๆ กับบริษัท แบบที่มั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอน

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN