Phone

Line

Wechat

Hide

Growth-Mindset จากแนวคิดสู่การเติบโต

by | Mar 25, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

คำว่า Growth-Mindset อาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูสำหรับใครหลาย ๆ คน สำหรับคนที่ไม่ทราบว่า Growth Mindset คืออะไรกันแน่ สำหรับ Growth Mindset นั้นเป็นกรอบแนวคิด ความเชื่อ หรือมุมมอง โดยมุมมองที่ว่านี้อยู่ในความคิดที่ว่าคนเรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ผ่านการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ความพยายามซึ่งคนเราสามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ รวมถึงความท้าทายต่าง ๆ ที่จะทำให้ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้น ซึ่งในการทำงานล้วนแต่ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค ยิ่งในยุคนี้ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว Growth Mindset อาจเป็นทักษะหรือทัศนคติหนึ่งที่จะช่วยในการทำงานด้านต่าง ๆ ได้ รวมถึงพัฒนาความคิดและทักษะของตนเองให้ตอบรับกับการทำงาน 

เคล็ดลับการสร้าง Growth-Mindset 

               ใครที่อยากพัฒนาด้าน Growth Mindset ของตนเอง ก็สามารถทำได้ไม่ยากครับ โดยมีวิธีการง่าย ๆ  6 ข้อ ดังนี้

1. ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเอง 

2. กล้าคิด กล้าถาม

3.  ไม่หนีปัญหา เมื่อเจองานยาก อยากเรียนรู้และทำให้สำเร็จ 

4. เห็นปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา 

5. นำคำตำหนิ คำวิพากษ์วิจารณ์ไปปรับปรุง 

6. นำข้อดีจากผู้ที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ หรือหาวิธีเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอด 

ประโยชน์ของการมี Growth mindset

               สำหรับประโยชน์ของ Growth mindset ก็มีหลายประการครับ แต่ถ้าจะแยกให้เป็นหมวดหมู่ ก็จะได้ประโยชน์ 5 ข้อด้วยกัน ดังนี้

1. มองตัวเองในด้านบวก

2. เชื่อมั่นในความสามารถตนเอง

3. มุ่งมั่นและพยายามในการเรียนรู้

4. กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

5. ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

จะเห็นได้ว่า Growth Mindset จึงเป็นกรอบแนวคิดที่ทำให้เรามองเห็นโอกาส มองไปข้างหน้า สร้างความหวังและความฝันของเราครับ โดยมุ่งเน้นเพื่อหาหนทางให้ความฝันนั้นบรรลุผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ทางผ่านของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอต่างกันตรงที่แต่ละคนจะรับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไร กรอบแนวคิดแบบเติบโตจะทำให้คุณข้ามเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก ทำให้คุณมีพลังที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณไม่หยุดนิ่งหรือรอคอยให้คนอื่นมาช่วยแต่จะทำให้คุณมีความพยายามในทุกทางเพื่อฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นครับ

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN