Phone

Line

Wechat

Hide

Hybrid work การทำงานรูปแบบใหม่ที่องค์กรต้องปรับตัว

by | Aug 10, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

จะเห็นว่าตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เราอยู่กับโควิด-19 และรูปแบบการทำงาน ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เราได้รู้จักกับ Work From Home การทำงานที่บ้าน ซึ่งกลายเป็นวิถีการทำงานของคนส่วนใหญ่ไปแล้ว เราได้รู้จักกับ Remote work การทำงานทางไกล ได้รู้จักกับ Workcation ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วย และ Staycation จนมาถึงเทรนด์การทำงานล่าสุดที่กำลังมาแรง Hybrid work ที่จะช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลง ก้าวผ่าน และก้าวตามเทรนด์โลกได้ทัน ไปทำความรู้จักกันเลย

เทรนด์การทำงาน Hybrid work

การจะนำพาให้ธุรกิจอยู่รอดได้นั้น องค์กรต้องตามให้ทันกระแสโลก และพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง หนึ่งในเทรนด์การทำงานใหม่ที่มาแรง ต้องยกให้ Hybrid work คือ รูปแบบใหม่ของการทำงานที่จากเดิมเราต้องเข้าออฟฟิศ 5 วัน ทำงานอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ มีการเข้าประชุม การนำเสนองาน มีการจัดสัมมนาที่ต้องมี Activity ร่วมกัน แต่ Hybrid work เปลี่ยนเป็นการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งสถานที่ทำงาน ที่ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน และวิธีการทำงานที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ร้านกาแฟ หรือ Workplace ก็ได้
เทรนด์การทำงานรูปแบบนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเพราะสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายจากภาครัฐ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้องค์กรต้องก้าวสู่การเป็น Digital Workplace อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ต้องขอบคุณเทคโนโลยีออนไลน์ ที่ช่วยให้การทำงานจากระยะไกล ทำงานจากที่ไหนก็ได้ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
ประโยชน์ที่องค์กรได้รับ
รูปแบบการทำงานนี้จะช่วยให้องค์กรได้ประโยชน์มากมาย ทั้งต่อองค์กรเอง และต่อตัวพนักงานในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Employee Flexibility

พนักงานมีเวลาในการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น มีทางเลือกในการทำงาน ช่วยให้พนักงานมีอิสระ และเกิดความพอใจในงานที่ทำได้ เพราะได้เลือกสถานที่ทำงาน ที่เหมาะกับการทำงานของตัวเอง แถมยังได้ลดความกดดันจากการทำงานได้ด้วย

Attract New Talent

การทำงานรูปแบบนี้จะดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นรูปแบบการทำงานที่อยู่ในความสนใจของ Gen Z และ Gen Y ที่รักอิสระ และมีเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต

Flexible Workplace

นอกจากการมีเวลาที่ยืดหยุ่นแล้ว การมีสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่น อย่าง Flexible Workplace ก็ทำให้การทำงานในรูปแบบนี้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Pandemic Prevention

การทำงานรูปแบบนี้สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้ และลดการแพร่ระบาดภายในองค์กร ทำให้องค์กรดำเนินธุรกิจต่อไปได้แบบไม่มีสะดุด

Maximize ROI Cost Saving

ช่วยลดค่าเช่าพื้นที่ของสำนักงานลงได้ เพราะการทำงานรูปแบบนี้จะมีวันทำงานที่ลดลง การใช้พื้นที่ในสำนักงานก็จะน้อยลง จึงทำให้สำนักงานมีขนาดเล็กลงตามไปด้วย
จะเห็นว่า การทำงานรูปแบบนี้ คือเทรนด์การทำงานที่กำลังมาแรงและน่าจับตามอง หากองค์กรเร่งปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นเหมาะกับเทรนด์การทำงานใหม่ ก็จะพาให้องค์กรรอดพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN