Phone

Line

Wechat

Hide

Social Intelligence ตัวช่วยที่ดี เมื่อคุณต้องเข้าสังคม

by | Apr 29, 2022 | Uncategorized | 0 comments

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Social Intelligence คืออะไร ??

Social Intelligence หรือ ความฉลาดทางสังคม คือการที่เราสามารถเชื่อมโยงตัวเราเองเข้ากับผู้อื่นได้โดยง่าย ซึ่งจะนำไปสู่กับเข้าสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเป็นที่รักของผู้อื่น ถือเป็นความสามารถในการเข้าอกเข้าใจ และเห็นใจผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของคนที่มีความฉลาดทางสังคม

  • เฮฮา พูดคุยสนุกสนาน : เมื่อเป็นงานที่ต้องมีการพบปะสังสรรค์ คนที่มีความฉลาดทางสังคมสูง จะเข้ากับคนอื่นและกลมกลืนได้เป็นอย่างดี
  • รู้จักหน้าที่และบทบาทของตัวเอง : เรียกว่าวางตัวเป็นคงจะถูก คนที่มีความฉลาดทางสังคมจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคม วางตัวในสังคมเป็น
  • เป็นผู้ฟังที่ดี และเข้าใจผู้อื่น : จุดเด่นของผู้ที่มีความฉลาดทางสังคมคือ ฟังเป็น รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูด เมื่อไหร่ควรรับฟัง และฟังอย่างตั้งใจ ฟังอย่างเข้าใจ พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำกลับไปได้

การพัฒนาตัวเองสู่การเป็นความฉลาดทางสังคม

           หากคุณอยากมีความฉลาดทางสังคม สามารถพัฒนาได้ด้วยการหมั่นฝึกฝนทักษะดังต่อไปนี้ ขณะเดียวกันก็ควรเปิดใจให้กว้าง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความยืดหยุ่น และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

1. มีคอนเนคชันที่ดี

            คุณเป็นคนนั้นไหม คนที่ใครก็นึกถึงแล้วโทรหาเวลาต้องความช่วยเหลือ เพราะคุณมีคอนเนคชันมาก เช่น เพื่อนคุณอยากหานักออกแบบ หรือฟรีแลนซ์เขียนงาน ก็จะโทรมาหาคุณเป็นคนแรก หรือรู้จักคนในหลากหลายอาชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล การสร้างเครือข่ายคอนเนคชันที่แข็งแรง จะนำพามาซึ่งบารมีในภายภาคหน้า

2. คิดพิจารณาก่อนจะตัดสินใคร

                คนที่มีความฉลาดทางสังคมจะไม่ตัดสินคนจากหน้าตา จากบรรทัดฐานของสังคม เช่น คนจน คนรวย แต่ให้เกียรติทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด เพราะคนจนในวันนี้ อาจเป็นคนรวยในอีกสิบปีข้างหน้าก็ได้ อย่าตัดสินคนแต่เพียงภายนอก ให้มองลึกถึงจิตใจ

3. ฟังเชิงลึก ใช้ใจฟัง

            อย่าสักแต่ว่าฟัง แต่ฟังอย่างตั้งใจ พร้อมคิด วิเคราะห์ แยกแยะให้คำแนะนำได้ จงทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะผู้เล่าจะสามารถจับความรู้สึกได้ว่า ผู้ฟังตั้งใจฟังอยู่หรือไม่ เมื่อเขารู้ว่าเราตั้งใจฟัง จะทำให้เกิดความไว้วางใจตามมา

4. พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

              การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สามารถทำได้ตลอดชีวิต คุณจึงควรหาโอกาสเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ ให้กับตัวเองเสมอ อะไรที่เราไม่เคยกล้าจะลองทำ ให้ลองทำดู เปิดโอกาสรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาชีวิต

5. เป็นผู้ให้

            คนที่มีความฉลาดทางสังคม มักเป็นผู้ที่ชอบการแบ่งปัน การให้ที่ไม่ได้มีแค่  “การบริจาคทาน” การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ต้องหวังว่า วันหนึ่งเขาต้องมาช่วยเรากลับคืน นี่ละคือคนที่มีความฉลาดทางสังคมอย่างแท้จริง

องค์กรสามารถสนับสนุนให้พนักงานเป็นคนที่มีความฉลาดทางสังคม Social Intelligence ได้เช่นกัน ไม่ใช่เพียงแค่พนักงานฝึกฝนด้วยตัวเอง ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในองค์กร และให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ก็เป็นการช่วยพัฒนาทักษะด้านนี้ได้

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN