Phone

Line

Wechat

Hide

4 เรื่องที่ทำให้พนักงานเก่งๆ อยากลาออก

by | Mar 20, 2023 | Uncategorized

พนักงานเก่ง

4 เรื่องที่ทำให้พนักงานเก่งๆ อยากลาออก

หลายๆบริษัทจะต้องพบกับการ อยากลาออกของพนักงานเก่งอยู่บ่อยครั้ง เพื่อหางานใหม่ และปัญหาก็คือกว่าบริษัทจะหาพนักงานใหม่มาทดแทนได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจะต้องหาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามความต้องการในตำแหน่งงานนั้นๆ เคล็ดลับง่ายๆ ที่จะทำให้พนักงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ เลิกคิด

1.เงินเดือนและสวัสดิการ

เงินเดือนและสวัสดิการถือเป็นปัญหาเบื้องต้นหลัก ๆ ของสาเหตุที่หลายคนเลือกที่จะการลาออก เพราะพนักงานไม่สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขได้หากตัวเองและครอบครัวยังได้รับผลตอบแทนไม่เพียงพอ เงินเดือนควรอยู่บนพื้นฐานของค่าเฉลี่ยของตลาดงานในตำแหน่งนั้นๆ การดูแลด้านการเงินทำให้ชีวิตของพนักงานดีขึ้น ไม่มีความกังวลในการใช้ชีวิต ช่วยยกระดับการทำงาน ในส่วนขององค์กรที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถให้สวัสดิการกับ

2.โอกาสการเติบโตในองค์กร

การทำของพนักงานมีความสามารถนั้นย่อมต้องการความมั่นคงและการเติบโตจากตำแหน่งและหน้าที่การงาน ตัวบริษัทจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานว่า บริษัทนั้นมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตโดดเด่นเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจเดียวกัน และพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมๆกัน

3.หัวหน้าและเพื่อนร่วมงา

การทำงานร่วมกับหัวหน้าเเละเพื่อนร่วมงานที่ดีทให้สบายใจ มีความสุขในการทำงานเเละการใช้ชีวิต ลดความตึงเคลียด กดดัน การเอาเปรียบจากเจ้านานเเละเพื่อนร่วมงานที่ เป็นปัจจัยที่จะทำให้พนักงานลาออก หรือเปลี่ยนที่ทำงานเพื่อนหลีกหนีจะหัวหน้าเเละเพื่อนร่วมงานที่เป็นลบ

4.ได้ทำงานที่ไม่ถนัด

ปัญหาที่หลายๆคนประสบพบเจอเมื่อเริ่มทำงานนั้นบางครั้งนั้นก็คือการได้ทำงานในสิ่งที่ตนไม่ถนัด อย่างเช่นการที่เรียนจบมาอีกแบบหนึ่ง แต่พอมาทำงานจริงๆแล้วนั้นงานที่เจอกับไม่เป็นอย่างที่คิด หรือการได้รับมอบหมายในงานที่เกินขอบเขตที่ตนรับผิดชอบหรือเกินกำลังของตนเองมากจนเกินไปก็จะก่อให้เกิดความประหม่าหรือความไม่มั่นใจในการทำงานที่ตนทำอยู่ ดังนั้นสิ่งนี้จะทำให้พวกเขารู้สึกกดดันตนเอง กังวลในเรื่องระยะเวลาที่จะต้องส่งกับปริมาณงานที่ได้รับและกังวลว่าในเรื่องของประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมายเพราะเมื่อหากงานที่ออกมาไม่ดีตามที่หวังก็จะได้รับการตำหนิ ดังนั้นหากเลือกได้พวกเขามักจะมองหางานใหม่ที่ใช่มากกว่า หรืองานที่พวกเขาถนัดมากกว่า นี้ก็เป็นอีกสาเหตุที่ส่งผลให้พนักงานลาออกนั้นเองค่ะ

แนวทางแก้ปัญหาลดอัตราการลาออก ของพนักงาน

สำรวจค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงาน

สำรวจความเหมาะสมว่าเพียงพอต่อความต้องการของพนักงานหรือไม่ องค์กรต้องสำรวจว่าค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานในแต่ละคนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ว่าตำแหน่งที่พวกเขาทำอยู่นั้นในตลาดแรงงาน ให้กันอยู่ที่เท่าไร เพื่อที่เราจะได้มีการจ่ายค่าจ้างและให้สวัสดิการนั้นให้ตรงตามความเหมาะสมเพื่อความพึ่งพอใจของพนักงานและรักษาพนักงาน

วางแผนให้พนักงานได้เติบโตไปกับองค์กร

วางแนวทางการเติบโตขององค์กร การวางแผนสร้างทิศทางการทำงานให้พนักงานได้เห็นโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าในอาชีพที่พวกเขาทำอยู่ สร้างความเชื่อมั่นและทำให้พวกเขาได้มีการพัฒนาศักยภาพให้มากยิ่งขึ้น โดยอาจจะใช้วิธีที่ทำให้พนักงานได้ลองทำอะไรใหม่ๆ หรือมีสวัสดิการในการส่งไปอบรมเพื่อความรู้ความสามารถที่มากยิ่งขึ้น และวางเป้าหมายให้พนักงานรู้สึกว่ามีเป้าหมายมีความท้ายทายในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตในสายงาน

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

การทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีของพนักงานทุกคนนั้นถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยให้องค์กรลดปัญหาในการเกิดการมืองหรือความขัดแย้งภายในองค์กร และการเชื่อมสัมพันธืที่ดีให้กับพนักงานมีความสุขสบายใจ

มอบหมายงานให้ตรงตามตำแหน่ง

หัวหน้างานนั้นควรมอบงานที่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ของลูกน้องโดยไม่เอาเปรียบลูกน้อง รู้จุดอ่อน จุดแข็งของลูกทีมเป็นอย่างดี และไม่มอบหมายงานให้แก่ลูกน้องมากจนเกินไป การมอบหมายในงานที่เหมาะสมตามตำแหน่งและตามหน้าที่ของพนักงานอย่างเท่าเทียมเพื่อความพึงพอใจงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการทำงาน

ให้ความเท่าเทียมที่เท่ากัน

องค์กรจะต้องให้ความยุติธรรมและความเท่าเทียมแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่า ๆ กันไม่เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งอย่างไร้เหตุผลเพียงเพราะเขาเป็นคนโปรด แต่ควรที่จะให้ความเท่าเทียมกันอย่างเหมาะสม อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN