Phone

Line

Wechat

Hide

20 วิธีการกำหนดราคาสินค้าและบริการ

by | May 15, 2023 | Uncategorized

การกำหนดราคาสินค้าและกำหนดราคาในบริการเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารธุรกิจเพื่อให้สามารถเติบโตและรอดต่อการแข่งขันได้ในตลาดซึ่งเต็มไปด้วยผู้ประกอบการที่มีความสามารถและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น การกำหนดราคาอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

สินค้าและบริการ

วิธีการกำหนดราคาสินค้าและบริการ

 1. กำหนดราคาตามต้นทุน:
  หมายถึงการกำหนดราคาโดยคิดต้นทุนการผลิตสินค้า และ บริการ จากนั้นเพิ่มขึ้นด้วยกำไรที่ต้องการได้รับ
 2. กำหนดราคาตามตลาด:
  หมายถึงการกำหนดราคาโดยดูจากราคาของสินค้า และ บริการที่ผู้คนเคลื่อนไหวกันในตลาด และปรับราคาให้เหมาะสมกับตลาด
 3. กำหนดราคาตามการแข่งขัน:
  หมายถึงการกำหนดราคาโดยดูจากการแข่งขันในตลาด และกำหนดราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งเพื่อดึงดูดลูกค้า
 4. กำหนดราคาสินค้าแบบส่วนลด:
  หมายถึงการกำหนดราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่หรือส่งเสริมการขาย
 5. กำหนดราคาสินค้าแบบเป็นรายปี:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการให้เป็นรายปีเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 6. กำหนดราคาสินค้าแบบผ่อนชำระ:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าชำระเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งต่อเดือนหรือตามรอบการจ่ายเงินของลูกค้า
 7. กำหนดราคาสินค้าแบบไฟแนนซ์:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าชำระเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 8. กำหนดราคาสินค้าแบบแพคเกจ:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการเป็นแพคเกจที่มีราคาที่ต่ำกว่าราคาสินค้าแต่ละชิ้นเมื่อซื้อแยกชิ้น
 9. กำหนดราคาสินค้าแบบบริการหลังการขาย:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการโดยรวมตลอดระยะเวลาการให้บริการหลังการขาย เช่นการให้บริการซ่อมบำรุงหรือการจัดส่งสินค้า
 10. กำหนดราคาสินค้าแบบเวอร์ชวล:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการโดยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเพียงส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการได้
 11. กำหนดราคาสินค้าแบบตลาดเชิงกลยุทธ์:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการในแบบที่จะช่วยให้บริษัทของคุณมีการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 12. กำหนดราคาสินค้าแบบเพื่อส่วนลด:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการให้มีส่วนลดสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการมากกว่าปกติ
 13. กำหนดราคาสินค้าแบบเพิ่มค่าบริการ:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการโดยมีการเพิ่มบริการเพิ่มค่าเข้าไป เช่น บริการจัดส่งสินค้าฟรีหรือบริการให้คำปรึกษาหลังการขาย
 14. กำหนดราคาสินค้าแบบตามกลุ่มเป้าหมาย:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการโดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวกำหนด เช่น กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง
 15. กำหนดราคาสินค้าแบบตามจำนวนสั่งซื้อ:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการโดยคำนวณราคาในแต่ละรอบการสั่งซื้อ โดยราคาจะลดลงเมื่อมีการสั่งซื้อในปริมาณมาก
 16. กำหนดราคาสินค้าแบบส่งเสริมการขาย:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการให้ต่ำกว่าราคาปกติ เพื่อส่งเสริมการขายและเพิ่มยอดขาย
 17. กำหนดราคาสินค้าแบบสมาชิก:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกของร้านค้า
 18. กำหนดราคาสินค้าแบบการเช่า:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการที่เช่าให้กับลูกค้า โดยมักจะคิดราคาตามระยะเวลาการเช่า
 19. กำหนดราคาสินค้าแบบการซื้อแบบจำนำ:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการที่ซื้อแบบจำนำ โดยมักจะกำหนดราคาต่ำกว่าราคาปกติ เนื่องจากลูกค้าจะต้องใช้สิทธิ์ในการเช่าจำนำ
 20. กำหนดราคาสินค้าแบบการบริโภค:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการบริโภค เช่น อาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร
 21. กำหนดราคาสินค้าแบบการผลิต:
  หมายถึงการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการที่เป็นการผลิตสินค้า โดยมักจะคิดราคาโดยคำนวณต้นทุนการผลิตและกำไรที่ต้องการได้รับ

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN