Phone

Line

Wechat

Hide

9 กิจกรรมที่ทำแล้วช่วยให้เราเก่งขึ้นอย่างไม่รู้ตัว!!!

by | Mar 27, 2023 | Uncategorized

เก่งขึ้น

9 กิจกรรมที่ทำแล้วช่วยให้เราเก่งขึ้นอย่างไม่รู้ตัว!!!

การทำกิจกรรมฝึกทักษะต่างๆให้กับตัวเองนั้น เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น เพื่อพร้อมรับมือกับทุกๆเรื่องราวในชีวิตที่พร้อมจะถาโถามเข้ามาหาเราอย่างเต็มความสามารถ

1. การเล่นดนตรี

ดนตรีหรือเสียงเพลงสามารถกระตุ้นสมองของมนุษย์ได้ดี ผู้ที่ฟังเเละเล่นดนตรีจะมีทักษะด้านสมาธิ พร้อมกับความจำที่ดีมากขึ้น การเล่นดนตรียังเป็นการฝึกความอดทนและความพยายาม เพราะการจะเล่นดนตรีให้เชี่ยวชาญได้นั้น จำเป็นจะต้องทุ่มเทเวลาให้มันอย่างเต็มที่

2. การอ่านหนังสืออย่างตั้งใจ

การอ่านหนังสือช่วยลดความเครียด ช่วยให้คุณมีความรู้ในหลายๆเรื่องราวต่างๆ จากหนังสือ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในสถานการณ์หลากหลาย การนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ ช่วยฝึกสมาธิและทำให้สภาพจิตใจนิ่งขึ้นอีกด้วย

3. การฝึกสมาธิ

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ คือ ช่วยให้มีจิตใจสงบ ช่วยลดระดับความเครียดและขจัดความกังวลทั้งหลาย การฝึกสมาธิเป็นประจำทำให้รู้จักควบคุมตัวเอง สามารถเรียนรู้ คิด วางแผน และ ตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. การออกกำลังสมอง

สมองก็ต้องการได้รับความท้าทายและฝึกฝน การท้าทายสมองให้ทำสิ่งใหม่ๆ ทุกๆวันจะช่วยเพิ่มความสามารถและทำให้ฉลาดขึ้น สามารถฝึกสมองได้ด้วยหลากหลายวิธี เช่น การเล่นหมากรุก แก้ไขเกมปริศนาต่างๆ เป็นต้น

กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงของสมอง การเรียนรู้ การตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถในการมองเห็นปัญหาให้กว้างขึ้น มองปัญหาและหาทางแก้ไขได้หลากหมุมมอง ทำให้สมองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. การออกกำลังกาย

การออกกำลังอย่างเป็นประจำนอกจากจะช่วยให้สุขภาพดีแล้วยังช่วยลดความตึงเครียดและทำให้นอนหลับง่าย การไหลเวียนของโลหิตที่ดีไปยังสมอง จะทำให้สมองมีการทำงานที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายสามารถสร้างเซลล์สมองใหม่ และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของสมองดีขึ้น

6. การเรียนรู้ภาษาที่ 3 เพิ่มเติม

การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์และการทำความรู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการฝึกผนสมอง คนที่มีทักษะทางภาษาระดับสูงจะสามารถวางแผน ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ดีมากขึ้น

7. การเขียนหนังสือ

การเขียนหนังสือบ่อยๆ จะเป็นการเพิ่มทักษะทางภาษา ช่วยพัฒนาความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และความเข้าใจ

8. การท่องเที่ยวหาประสบการณ์ใหม่ๆ

การท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ เป็น การฝึกตัวเอง ให้เจอและเรียนรู้พร้อมฝึกฝน และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ ฝึกการสังเกต นอกจากนี้ทุกสถานที่ที่ไปเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ตัวเอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทั้งผู้คน อาหาร วัฒนธรรม และสังคม คุณจะได้ไอเดียใหม่ด้วย

9. การทำอาหารดู

การลองทำอาหารเมนูแปลกไปจากปกติ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่กลัวที่จะ ลองสิ่งใหม่ๆ สิ่งที่คุณจะได้จากการทำอาหาร คือ สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้หลากหลาย มีความแม่นยำ และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN