Phone

Line

Wechat

Hide

8 บุคลิกที่ดีในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

by | Mar 3, 2023 | Uncategorized

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

8 บุคลิกที่ดีในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

8 บุคลิกที่ดีในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ควรผึกฝนบุคลิกเหล่านี้ให้แก่ตัวเองเพื่อการใช้ชีวิตในสังคม และ พัฒนาตำแหน่งหน้าที่การงานให้แกตัวเองเเละองค์กรให้ดียิ่งๆขึ้นไป

1. ควบคุมอารมณ์
คือการรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง เเละจัดการรับมือกับตัวเองได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างทั้งในครอบครัว ที่ทำงาน เเละที่สาธารณะ

2. รู้จักอัตตา หรือ Ego
เลิกคิดว่าตัวเองคือทุกอย่างของจักรวาลได้เเล้ว เราก็เป็นเเค่คนธรรมดาคนนึง ที่มีความผิดพลาดในการทำงาน การใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่น เราควรละทิ้งคว่มถือตัวว่า เราถูกเสมอ เรามีตเเหน่งที่สูงกว่าเราต้องดีกว่าผู้ใต้บังคับบันชาทุกอย่าง จะทำให้เราถูกมองว่าเป็นคนเห็นเเก่อัตตา มีอีโก้สูง จนลืมไปว่าบางครั้งเราก็ทำผิดพลาดได้เหมือนกับกับคนอื่น

3. การสังเกตและวิเคราะห์
การสนใจสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบช้าง หรือมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามนั้น ถือว่าเราเป็นคนช่างสังเกต เเละเมื่อเรารู้จักสังเกกตเเล้สเราย่อมเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากกว่าเราการสังเกตที่ละเอียดรอบคอบใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆ ย่อมทำให้เรามีข้อมูลในการตัดสินใจเเละวิเคราะห์การวางแผนได้ดีกว่าคนอื่น

4. การสื่อสารที่เหมาะสมและถูกที่ถูกเวลา
การพูดให้รู้เวลา เเละสถานที่ อะไรควรไม่ควร เวลาไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมในการพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ จะำให้เราไม่ลำบากในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของคนรัก คนในครอบครัว คนในที่ทำงาน หรือจะในสถานที่ที่มีผู้คนมากมายมาฟังเราพูด การสื่อสารที่ดีย่อมทำให้เราประสบความสำเร็จในเป้าหมายได้โดนง่าย

5. เป็นคนจริงใจ
การพยายามทำให้คนรักคนชอบโดยที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองเพื่อให้เติบโตในหน้าที่การงาน หรือเพื่อเป้าหมายบางอย่างนั้น มักทำให้เราดูไม่น่าคบหาด้วย เพราะไม่จริงใจคาดหวังเเต่ผลประโยชน์จากคนอื่น คนพวกไม่มีควางจริงใจ หน้าไหว้หลังหลอกแบบนี้เรียกพวกนี้เรียก ตอแหล

6. มีอารมณ์ขัน
เป็นคนตลกเฮฮา อยู่ด้วยเเล้วผ่อนคลายไม่มีความเครียดไม่สร้างความกดดันเเก่เพื่อนร่วมงานเเละคนรอบข้าง ทำให้คุณเป็นคนคบ น่าเข้าหาเเละทำความรู้จัก น่าร่วมงานพูโคุยปรึกษาด้วย เพราะมีความรู้สึกเชิงบวก

7. ความน่าเชื่อถือ
การที่คุณมีความน่าเชื่อถือนั้น ทำให้คนอื่นรอบข้างมีความไว้ใจเชื่อมั่นในตัวคูณ กล้ามอบหมายหน้าที่การงานความรับผิดชอบที่มีเเค่คุณเท่านั้นที่ได้รับความไว้ใจที่นั่น นั่น้ป็นสิ่งนึงที่เเสดงให้เห็นชัดเจนว่าหน้าที่การงานของคูณมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน

8.เป็นคนมองโลกในแง่ดี
ตรงตามตัวเลยรับมองโลกใจเเง่ดี คิดเห็นเเต่สิ่งดีมองเห็นเเต่สิ่งดีๆ ของผู้อื่น สนับสยุนข้อดีของคนอื่น เพื่อให้ผู้อื่นมีกำลังใจในการทำดีต่อไป มองเห็นแง่ดีของคนอื่นไม่ได้เป็นคนโลกสวย เเต่เป็นคน รู้จักแยกแยะข้อดีของคนอื่นออกมาเพื่อสนับสนุนสิ่งดีๆเชิงบวกเหล่านั้น ให้เขาได้พัฒนาด้านดีของเขาต่อไป

Facebook fanpage : GeeHRM Line@ : 640vtamj Tiktok : GeeHRM Website: GeeHRM

en_USEN