Phone

Line

Wechat

Hide

GEECRM BY GEERANG

Business Paltform

The world has change every second. So we can’t slove the problem at the same kind.

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

เพราะธุรกิจ ต้องเติบโตไปด้วยกัน

ทุกความสัมพันธ์ เราใส่ใจเป็นพิเศษ GeeCRM ความสัมพันธ์ดีๆ มีให้ไม่สิ้นสุด”

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

GeeCRM

โปรแกรมบริหารงานขาย แบบมืออาชีพกับ
GeeCRM Customer Relationship Management

CRM ฟีเจอร์ การทำงาน

Dashboardtistis

แสดงข้อมูลจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น จัดการข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ออกแบบแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดง ผลลัพธ์ธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็วเจาะลึกรายละเอียดด้วยรายงานตามเวลาจริงและแผนภูมิ ที่ทุกคนสามารถสร้างและแชร์ได้

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Statistics (สถิติ)

เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า รวบรวมสถิติทุกอย่างในงานขายไว้ให้คุณนำไปวิเคราะห์
ประกอบการตัดสินใจวางแผนการตลาด ได้อย่างครบถ้วนสมบูร

 

Sales activity (กิจกรรมส่งเสิมการขาย)

 การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยระบบ GeeCRM ที่มาพร้อมฟีเจอร์ ที่ครบครัน และคุ้มค่าต่อการใช้งาน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Leads 

มอบความใส่ใจกับ ผู้ที่มีความสนใจในสินค้า-บริการของธุรกิจหรือองค์กร เพิ่มโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคต การใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่มีความสนใจกับสินค้าและบริการของธุรกิจในองค์กรนั้นๆ การจัดการ Leads อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถเพิ่มโอกาสในการแปลง Leads เป็นลูกค้าได้มากขึ้นและเพิ่มยอดขายได้ในอนาคต
-รวบรวมที่มาของ Leads
-ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

GeeCRM

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม คุ้มค่าต่อการใช้งาน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Movementay
แสดงการเคลื่อนไหว การทำงานของเซลล์

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Budgets
แสดงงบประมาณที่รายรับ เเละค่าใช้จ่ายต่างๆ 

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Status Project
แสดงสถานะแผนการทำงาน ข้อมูลเชิงลึกในการทำงาน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Type Paid payment
ระบบการชำระเงิน ในรูปแบบต่างๆ สามารถเลือกตั้งค่ารูปแบบการชำระเงินได้

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
Rank Employee

“จัดอันดับพนักงาน” หรือ “จัดอันดับความสำคัญของพนักงาน” ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่บริษัทหรือองค์กรใดๆ ใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของพนักงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์และจัดลำดับพนักงานตามความสำคัญและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทหรือองค์กรมีการจัดทำแผนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
Rank Product

แสดงข้อมูลสินค้าขายดี จัดอันดับการทำผลกำไรในการขายสินค้า เพื่อสามารถนำข้อมูลไปวางแผนและประกอบการตัดสินใจในการจัดการเเก้ไขปรับปรุงสินค้าให้สามารถทำผลกำไรได้ดียิ่งขึ้น

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

content

เนื้อหาแนะนำเพิ่มเติม

Update 14/03/2024

📌 ประกาศ ถึงทีมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 📣สำหรับผู้ที่ใช้งานโปรแกรม 🌟GeePayRoll & GeeHRM✨💛💁‍♀️ สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ใช้งานโปรแกรม 📲 ⚒️ทางโปรแกรมมีอัพเดตส่วนเมนู " ผังองค์กร" ใหม่ภายในระบบ !!👏🏻 สามารถเลือกดูข้อมูลพนักงานเฉพาะสาขาได้...

เปลี่ยนพนักงานแปลกหน้า ให้เป็นพนักงานที่รู้ใจ

การเปลี่ยนพนักงานที่มีหน้าที่ทำงานและมีบุคลิกภาพที่ไม่เข้ากันให้กลายเป็นพนักงานที่มีความเข้าใจและเป็นมิตรไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย เริ่มต้นโดยการเข้าใจถึงความต้องการและความสามารถของพนักงานใหม่...

องค์กรต้องการคนเก่ง หรือคนดี

การค้นหาคนที่เก่งและคนที่ดีสำหรับองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่มีความหลากหลายในมุมมองของคนต่าง ๆ บางครั้งองค์กรอาจมุ่งหวังผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ที่แน่นอนในงานที่ต้องการ ซึ่งอาจค้นหาคนที่มีความชำนาญในเทคโนโลยีหรือทักษะทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง ในขณะเดียวกัน...

PDPA สำคัญอย่างไรกับ HR

ความเชื่อถือและความมั่นใจของพนักงาน: การปฏิบัติตาม PDPA ทำให้พนักงานมีความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและปลอดภัยโดย HR ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อถือและความสบายใจในการทำงานในองค์กร การประชาสัมพันธ์และการตลาด: การปฏิบัติตาม PDPA ช่วยให้ HR...

พฤติกรรมขององค์กร

ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยค่านิยม วัฒนธรรม และระบบการบริหารที่กำหนดโดยผู้บริหารหรือผู้นำ พฤติกรรมเหล่านี้สามารถมองเป็นกลไกสำคัญในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมทางองค์กรที่สร้างสรรค์และสร้างสุขภาพที่ดีสำหรับพนักงานและองค์กรเอง พฤติกรรมที่สำคัญสำหรับองค์กรอาจรวมถึง: การสื่อสาร:...

กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ ของไทย มีอะไรบ้าง

กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ ของไทย มีอะไรบ้าง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยมีหลายข้อบังคับและกฎระเบียบที่กำหนดโดยรัฐบาลเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานและสร้างความเป็นอิสระในการทำงาน บางข้อสำคัญรวมถึง: 1. พรบ.แรงงาน:...

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

เป็นกระบวนการที่สำคัญในการดูแลและพัฒนาบุคลากรในองค์กร มันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพในงานของตน เพื่อให้การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ...

การบริหารค่าตอบแทน

การบริหารค่าตอบแทนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการองค์กร เนื่องจากมีผลต่อผู้คนและสมรรถนะของพนักงาน ดังนั้น การบริหารค่าตอบแทนควรจะเน้นการกำหนดระบบและโครงสร้างที่เป็นเป้าหมาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ขององค์กร บทบาทหลักของการบริหารค่าตอบแทนรวมถึง: 1....

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการที่สำคัญในองค์กร เนื่องจากมนุษย์เป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดที่มีผลต่อความสำเร็จและประสบการณ์ของธุรกิจหรือองค์กรในทุกสาขาอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่เพียงแค่เกี่ยวกับการให้ความรู้และทักษะเท่านั้น...

การวางแผนอัตรากำลัง สรรหา คัดเลือกบุคลากร

การวางแผนอัตรากำลังและการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ด้านล่างนี้คือขั้นตอนหลักที่สามารถใช้ในการดำเนินการ: 1. การวางแผนอัตรากำลัง (Manpower Planning): - การวิเคราะห์ความต้องการในองค์กร:...

COMPANY OFFICE

บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด
GEERANG CORPORATION CO., LTD.

 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 71/136 หมู่ที่ 5 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 สาขา1 เลขที่ 49 3mook Café by geerang
ถนนรอบเขาสามมุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

BUSINESS HOURS

Our support available to help you 8 hours a day, Five days a week.

  • Monday-Friday: 9:00am- 6:00pm
  • Weekend: Close
en_USEN