Phone

Line

Wechat

Hide
เลือกหน้า

GEECRM BY GEERANG

Business Paltform

The world has change every second. So we can’t slove the problem at the same kind.

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

เพราะธุรกิจ ต้องเติบโตไปด้วยกัน

ทุกความสัมพันธ์ เราใส่ใจเป็นพิเศษ GeeCRM ความสัมพันธ์ดีๆ มีให้ไม่สิ้นสุด”

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

GeeCRM

โปรแกรมบริหารงานขาย แบบมืออาชีพกับ
GeeCRM Customer Relationship Management

CRM ฟีเจอร์ การทำงาน

Dashboardtistis

แสดงข้อมูลจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น จัดการข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ออกแบบแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดง ผลลัพธ์ธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็วเจาะลึกรายละเอียดด้วยรายงานตามเวลาจริงและแผนภูมิ ที่ทุกคนสามารถสร้างและแชร์ได้

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Statistics (สถิติ)

เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า รวบรวมสถิติทุกอย่างในงานขายไว้ให้คุณนำไปวิเคราะห์
ประกอบการตัดสินใจวางแผนการตลาด ได้อย่างครบถ้วนสมบูร

 

Sales activity (กิจกรรมส่งเสิมการขาย)

 การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยระบบ GeeCRM ที่มาพร้อมฟีเจอร์ ที่ครบครัน และคุ้มค่าต่อการใช้งาน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Leads 

มอบความใส่ใจกับ ผู้ที่มีความสนใจในสินค้า-บริการของธุรกิจหรือองค์กร เพิ่มโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคต การใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่มีความสนใจกับสินค้าและบริการของธุรกิจในองค์กรนั้นๆ การจัดการ Leads อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถเพิ่มโอกาสในการแปลง Leads เป็นลูกค้าได้มากขึ้นและเพิ่มยอดขายได้ในอนาคต
-รวบรวมที่มาของ Leads
-ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

GeeCRM

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม คุ้มค่าต่อการใช้งาน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Movementay
แสดงการเคลื่อนไหว การทำงานของเซลล์

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Budgets
แสดงงบประมาณที่รายรับ เเละค่าใช้จ่ายต่างๆ 

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Status Project
แสดงสถานะแผนการทำงาน ข้อมูลเชิงลึกในการทำงาน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Type Paid payment
ระบบการชำระเงิน ในรูปแบบต่างๆ สามารถเลือกตั้งค่ารูปแบบการชำระเงินได้

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
Rank Employee

“จัดอันดับพนักงาน” หรือ “จัดอันดับความสำคัญของพนักงาน” ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่บริษัทหรือองค์กรใดๆ ใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของพนักงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์และจัดลำดับพนักงานตามความสำคัญและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทหรือองค์กรมีการจัดทำแผนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
Rank Product

แสดงข้อมูลสินค้าขายดี จัดอันดับการทำผลกำไรในการขายสินค้า เพื่อสามารถนำข้อมูลไปวางแผนและประกอบการตัดสินใจในการจัดการเเก้ไขปรับปรุงสินค้าให้สามารถทำผลกำไรได้ดียิ่งขึ้น

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

content

เนื้อหาแนะนำเพิ่มเติม

20 วิธีการกำหนดราคาสินค้าและบริการ

การกำหนดราคาสินค้าและกำหนดราคาในบริการเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารธุรกิจเพื่อให้สามารถเติบโตและรอดต่อการแข่งขันได้ในตลาดซึ่งเต็มไปด้วยผู้ประกอบการที่มีความสามารถและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น การกำหนดราคาอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก...

21 วิธี สร้างองค์กรให้มีความคิดสร้างสรรค์

21 วิธี สร้างองค์กรให้มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อองค์กรและบุคคลในหลายด้านด้วยกัน ช่วยสร้าง องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดีขึ้น และลดต้นทุนการผลิต...

16 วิธีตรวจสอบความเหมาะสมของการตลาดกับธุรกิจ

16 วิธีตรวจสอบความเหมาะสมของการตลาดกับธุรกิจ 16 วิธีตรวจสอบความเหมาะสมของการตลาดกับธุรกิจ การตรวจสอบความเหมาะสมของธุรกิจกับตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ด้วย 16 วิธีตรวจสอบความเหมาะสม ดังนี้:...

21 วิธีตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเติบโตของธุรกิจ

21 วิธีตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเติบโตของธุรกิจ 21 วิธีตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเติบโตของธุรกิจ การตรวจสอบความเป็นไปได้ของธุรกิจเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจถึงภูมิปัญญาทางธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น...

14 วิธีพัฒนา องค์กรให้เติบโต

14 วิธีพัฒนา องค์กรให้เติบโต 14 วิธี พัฒนา องค์กรให้เติบโตการพัฒนาและเติบโตองค์กรเป็นกระบวนการที่จำเป็นสำหรับองค์กรทุกองค์กร เพื่อให้องค์กรมีความเป็นไปได้อย่างยั่งยืนในตลาดและสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในข้อความนี้จะนำเสนอ 14...

20 วิธีการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติในธุรกิจ

20 วิธีการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติในธุรกิจ 20 วิธีการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติในธุรกิจ การเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติใน ธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นปกติเสมอไป แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว เราต้องจัดกับมันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเสียหายที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้น...

25 การวางแผนการเงินสำหรับธุรกิจของคุณ

25 การวางแผนการเงินสำหรับธุรกิจของคุณ การวางแผนการเงินสำหรับธุรกิจของคุณเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีการบริหารจัดการเงินของธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในระยะยาว ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อวางแผน การเงิน สำหรับธุรกิจของคุณ:...

15 วิธีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

15 วิธีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นกระบวนการที่สำคัญในธุรกิจและอุตสาหกรรม เพราะสามารถช่วยสร้างความเป็นเลิศและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ที่มีความต้องการในตลาด...

10 วิธีพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

10 วิธีพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อขยายตลาดสู่ต่างประเทศ การขยายธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตขึ้นเราต้องมองหาตลาดใหม่ๆเพิ่มเติม ต้องเข้าใจเเละรู้จักวางแผนเเละ หาวิธี ขยาบธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ ด้วย.. 10 วิธีพัฒนาแผน ธุรกิจเพื่อขยายตลาดสู่ต่างประเทศ...

15 ขั้นตอนสำคัญในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

15 ขั้นตอนสำคัญในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 15 ขั้นตอนสำคัญในการสร้าง ธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ ธุรกิจเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและต้องใช้เวลาและแรงงานมากๆ ในการสร้างเเละเจริญเติบโตให้ประสบความสำเร็จ ด้วย 15 ขั้นตอนที่สำคัญในการสร้าง...

COMPANY OFFICE

บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด
GEERANG CORPORATION CO., LTD.

 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 71/136 หมู่ที่ 5 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 สาขา1 เลขที่ 49 3mook Café by geerang
ถนนรอบเขาสามมุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

BUSINESS HOURS

Our support available to help you 8 hours a day, Five days a week.

  • Monday-Friday: 9:00am- 6:00pm
  • Weekend: Close