Phone

Line

Wechat

Hide
เลือกหน้า

GEECRM BY GEERANG

Business Paltform

The world has change every second. So we can’t slove the problem at the same kind.

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

เพราะธุรกิจ ต้องเติบโตไปด้วยกัน

ทุกความสัมพันธ์ เราใส่ใจเป็นพิเศษ GeeCRM ความสัมพันธ์ดีๆ มีให้ไม่สิ้นสุด”

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

GeeCRM

โปรแกรมบริหารงานขาย แบบมืออาชีพกับ
GeeCRM Customer Relationship Management

CRM ฟีเจอร์ การทำงาน

Dashboardtistis

แสดงข้อมูลจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น จัดการข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ออกแบบแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดง ผลลัพธ์ธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็วเจาะลึกรายละเอียดด้วยรายงานตามเวลาจริงและแผนภูมิ ที่ทุกคนสามารถสร้างและแชร์ได้

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Statistics (สถิติ)

เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า รวบรวมสถิติทุกอย่างในงานขายไว้ให้คุณนำไปวิเคราะห์
ประกอบการตัดสินใจวางแผนการตลาด ได้อย่างครบถ้วนสมบูร

 

Sales activity (กิจกรรมส่งเสิมการขาย)

 การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยระบบ GeeCRM ที่มาพร้อมฟีเจอร์ ที่ครบครัน และคุ้มค่าต่อการใช้งาน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Leads 

มอบความใส่ใจกับ ผู้ที่มีความสนใจในสินค้า-บริการของธุรกิจหรือองค์กร เพิ่มโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคต การใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่มีความสนใจกับสินค้าและบริการของธุรกิจในองค์กรนั้นๆ การจัดการ Leads อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถเพิ่มโอกาสในการแปลง Leads เป็นลูกค้าได้มากขึ้นและเพิ่มยอดขายได้ในอนาคต
-รวบรวมที่มาของ Leads
-ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

GeeCRM

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม คุ้มค่าต่อการใช้งาน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Movementay
แสดงการเคลื่อนไหว การทำงานของเซลล์

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Budgets
แสดงงบประมาณที่รายรับ เเละค่าใช้จ่ายต่างๆ 

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Status Project
แสดงสถานะแผนการทำงาน ข้อมูลเชิงลึกในการทำงาน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Type Paid payment
ระบบการชำระเงิน ในรูปแบบต่างๆ สามารถเลือกตั้งค่ารูปแบบการชำระเงินได้

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
Rank Employee

“จัดอันดับพนักงาน” หรือ “จัดอันดับความสำคัญของพนักงาน” ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่บริษัทหรือองค์กรใดๆ ใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของพนักงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์และจัดลำดับพนักงานตามความสำคัญและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทหรือองค์กรมีการจัดทำแผนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
Rank Product

แสดงข้อมูลสินค้าขายดี จัดอันดับการทำผลกำไรในการขายสินค้า เพื่อสามารถนำข้อมูลไปวางแผนและประกอบการตัดสินใจในการจัดการเเก้ไขปรับปรุงสินค้าให้สามารถทำผลกำไรได้ดียิ่งขึ้น

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

content

เนื้อหาแนะนำเพิ่มเติม

📌UPDATE GEERANG 📢

📌 ประกาศ ถึงทีมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 📣สำหรับผู้ที่ใช้งานโปรแกรม 🌟GeePayRoll & GeeHRM✨💛💁‍♀️ สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ใช้งานโปรแกรม 📲 ⚒️ทางโปรแกรมมีอัพเดตส่วนการตั้งค่ากะงานใหม่ภายในระบบ เพิ่มเข้ามา !!👏🏻สามารถลองเข้าใช้การตั้งค่ากะงานใหม่ภายในระบบได้ทันทีตอนนี้...

สร้างผลงานให้น่าจดจำ ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ

ทำงานยิ่งนานยิ่งต้องสร้างงาน เพราะไม่เพียงแต่ทำให้ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้ปรับเงินเดือนสูงขึ้น แต่ถ้าตอนนี้ยังย่ำอยู่กับที่ แนะนำให้ใช้เทคนิคการ ทำผลงานให้โดดเด่น เปลี่ยนงานน่าเมิน เป็นงานน่ามอง รับรองว่าไม่มีเบื่องานจนอยากลาออก แถมยังมีแรงปั้นผลงานแบบไม่มีหยุด...

เกณฑ์อะไรบ้างที่คนรุ่นใหม่ใช้พิจารณาในการเลือกทำงาน

เกณฑ์อะไรบ้างที่คนรุ่นใหม่ใช้พิจารณาในการเลือกทำงาน เกณฑ์อะไรบ้างที่คนรุ่นใหม่ใช้พิจารณาในการเลือกทำงาน ปกติแล้ว เวลาที่เราจะตัดสินใจเลือกงานและองค์กรที่เราจะร่วมงานด้วยนั้น เราใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์ในการช่วยตัดสินใจว่าจะทำงานที่นี่แหละ? หลัก ๆ...

HR ต้องทำอะไรบ้าง เมื่อรู้ว่าพนักงานจะลาออก

HR ต้องทำอะไรบ้าง เมื่อรู้ว่าพนักงานจะลาออก ในกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล หนึ่งสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงได้ยากก็คือ เมื่อรู้ว่ามีการลาออกของพนักงาน ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถตัดสินใจลาออกได้...

แนวคิดและตัวอย่างที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลายๆ องค์กรในปัจจุบันได้เริ่มให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และใส่ใจกับพนักงานมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้อิสระในการทำงาน หรือการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่มีการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งรูปแบบการทำงานแบบนี้เป็นรูปแบบของการทำงานเป็นทีม...

Update Mobile Version 1.0

เอกสารองค์กร รวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับองค์กร เพื่อเข้าสู่ยุค Paperless หนังสือสัญญาจ้าง รองรับการทำสัญญาให้กับพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว  และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารปรับเงินเดือน ทำเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการปรับเงินเดือน และลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์...

20 วิธีการกำหนดราคาสินค้าและบริการ

การกำหนดราคาสินค้าและกำหนดราคาในบริการเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารธุรกิจเพื่อให้สามารถเติบโตและรอดต่อการแข่งขันได้ในตลาดซึ่งเต็มไปด้วยผู้ประกอบการที่มีความสามารถและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น การกำหนดราคาอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก...

21 วิธี สร้างองค์กรให้มีความคิดสร้างสรรค์

21 วิธี สร้างองค์กรให้มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อองค์กรและบุคคลในหลายด้านด้วยกัน ช่วยสร้าง องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดีขึ้น และลดต้นทุนการผลิต...

COMPANY OFFICE

บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด
GEERANG CORPORATION CO., LTD.

 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 71/136 หมู่ที่ 5 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 สาขา1 เลขที่ 49 3mook Café by geerang
ถนนรอบเขาสามมุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

BUSINESS HOURS

Our support available to help you 8 hours a day, Five days a week.

  • Monday-Friday: 9:00am- 6:00pm
  • Weekend: Close